Menu

O szkole

Historia szkoły

Pierwsza szkoła w Chalinie powstała około 1912 roku i mieściła się w dawnej karczmie dworskiej. Liczyła 60 uczniów w trzech klasach, a nauka odbywała się w języku rosyjskim. Wszyscy uczyli się jednocześnie w jednej izbie lekcyjnej. Pierwszym nauczycielem był Józef Łukowski, po którym posadę nauczyciela objął Leon Ziółkowski. Po pierwszej wojnie światowej szkoła została przeniesiona do wybudowanego w latach 1909-10 budynku gminnego. Nauczycielami byli: Krajewski, Jadwiga Górecka, Zygmunt Konderski i Stanisław Dzwonkowski. W latach1924-25 kierownikiem szkoły został Stanisław Zataj, a nowym nauczycielem Bogusław Klugiewicz. W roku szkolnym 1937/38 uczono w sześciu klasach, a liczba uczniów wzrosła do 160.

Druga wojna światowa to czas zawieszenia działalności szkoły, gdyż kierownik szkoły Stanisław Zataj został aresztowany i wywieziony do obozu w Stuthoffie, gdzie został zamordowany. Bogusław Klugiewicz został wywieziony na roboty do Niemiec, skąd powrócił w 1945 roku i podjął pracę w szkole, która wznowiła swoją działalność. W czasie okupacji rozebrano budynek szkoły i przewieziono do pobliskiej Trzcianki. Po wojnie złożono drewniany budynek szkolny z powrotem w Chalinie. Organizacji szkoły podjęła się Aniela Jodłowska. Pomagały jej Jadwiga Paterkowska, a także Sabina Klugiewicz, żona Bogusława Klugiewicza. W tym czasie do szkoły zapisało się 237 uczniów.

Od 1 września 1945 roku szkołą kierował Józef Matuszewski, a grono pedagogiczne składało się z 6 nauczycieli oraz nauczającego religii ks. Stanisława Sikorskiego. Liczba uczniów wzrosła do 321. Od roku szkolnego 1959/60 kierownikiem szkoły był Bogusław Klugiewicz. Szkoła mieściła się w drewnianym dworze ziemiańskim, przekazanym na jej potrzeby  wraz z 6ha działką 21 stycznia 1948 roku.

 W 1958 roku Szkołę Podstawową w Chalinie ukończył Lech Wałęsa, późniejszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Szkoła w Chalinie była wówczas szkołą siedmioklasową. Gdy w 1963 roku kierownikiem szkoły został Bogusław Dębowski, w szkole było 9 oddziałów i pracowało w niej 9 nauczycieli. W 1982 roku dyrektorem szkoły został Tadeusz Szymański, który podjął starania budowy nowego budynku. Prace rozpoczęto w 1987 roku i część dydaktyczną oddano do użytku 1 października 1992 roku.

Od 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły jest Zbigniew Kaźmierkiewicz wyłoniony w drodze konkursu. W 1997 roku całkowicie ukończono budowę nowej szkoły, a w roku 1999 powstało w budynku Publiczne Gimnazjum w Chalinie, którym przez pierwszy rok dodatkowo kierował dyrektor szkoły podstawowej. Dokonano w tym czasie podziału obiektu, wykonując niezbędne prace budowlane. Od 2000 roku w Chalinie funkcjonują dwie szkoły: podstawowa i gimnazjalna, w których łącznie uczy się ok. 350 uczniów. Dyrektorem Gimnazjum w Chalinie od 2000r. został Kazimierz Żołnowski

Szkoła Podstawowa w Chalinie po przeprowadzonej w 1999 roku reformie edukacyjnej jest sześcioklasową szkołą samorządową, prowadzoną przez Radę Miejską w Dobrzyniu n. Wisłą. Obwód szkolny stanowią miejscowości: Chalin, Kolonia Chalin, Chudzewo, Ruszkowo, Michałkowo, Mokówko-Łagiewniki, Kamienica, Mokowo, Kochoń, Mokówko, Wierznica. Oprócz uczniów z obwodu do szkoły uczęszczają dzieci z obwodów szkół sąsiednich gmin. Jest to spowodowane bliską odległością, dobrze zorganizowanym dowożeniem, a także ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Szkoła posiada dobrze wyposażone, nowe, przestronne obiekty: kompleks dydaktyczny, salę sportową, kuchnię wraz z jadalnią, pracownię komputerową. W szkole pracuje 20 nauczycieli o specjalnościach zgodnych   z jej potrzebami.

21 października 2011 r. szkole nadano imię Polskich Noblistów.

Dyrektorem szkoły od 1 września 2016r. jest Marzena Marczewska-Brzeska wyłoniona w drodze konkursu. Od 1 września 2017r. w wyniku reformy do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie zostały włączone klasy gimnazjalne z Publicznego Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie.

Uchwałą nr LVI/274/2018 Rady Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018r. Powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie, który funkcjonuje od 1 września 2018r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny  jest publiczną jednostką organizacyjną systemu oświaty obejmującą:

1) Przedszkole w Chalinie

2) Szkołę Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie.

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu w Chalinie jest 73 dzieci a w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie uczy się 164 uczniów. Razem 237 uczniów i dzieci, 27 nauczycieli, 12 pracowników administracji i obsługi.

 

drukuj całą stronę

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie

Chalin 36, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

REGON: 381238150

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie