Menu

Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”

Posumowanie Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym Przedszkolu po raz drugi realizowaliśmy Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”, który miał na celu m.in. kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia tożsamości narodowej u dzieci, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycję państwa, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, a także rozbudzanie empatii i poszanowania dla ludzi i ich pracy.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie

Chalin 36, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

REGON: 381238150

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie