Menu

Start

Zapraszamy do zapisów do Przedszkola w Chalinie i do klasy I w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie na rok szkolny 2024/2025 Wnioski do pobrania w zakładce Rekrutacja i w sekretariacie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chalinie.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie jako laureat konkursu otrzymała Pracownię Kompetencji Cyfrowych.

19 września 2023roku Janusz Cieszyński – minister cyfryzacji – ogłosił  wyniki konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”. Nagrodą są w pełni wyposażone mobilne pracownie komputerowe. Pracownia jest wyposażona w 16 laptopów wraz z przenośną szafą, posiada oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor. Wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie.

Konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK.