Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach 

i placówkach oświatowych

 

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 

 

Rząd zawiesza na dwa tygodnie zajęcia w szkołach i na uczelniach!

 

 

Od 12 marca do 25 marca 2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i w Przedszkolu w Chalinie.

 

 

„ Od dnia jutrzejszego (12.03.2020r.)zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego w szczególnych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji - informuje minister edukacji.

 

 

Od poniedziałku wszystkie szkoły, ale także placówki przedszkolne przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę – dodaje minister edukacji.

 

 

Dla naszych dzieci najważniejsze jest niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą być nosicielami wirusa. To zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, bo mogą w sposób nieświadomy zarazić swoich dziadków. Wiemy, że dzieci, gdy mają koronawirusa, zazwyczaj przechodzą go w sposób łagodny – mówi premier    

 

 

Starajmy się, aby dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi. Te zachowania kulturowe powinniśmy przewartościować. Chrońmy naszych seniorów przed tym ryzykiem - mówi Szumowski..”

 

 

Wszystkie nowe informacje będą zamieszczane na stronie www.spchalin.pl
i w dzienniku elektronicznym.