Aktualności i Wydarzenia

                                                                        

 • Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

   

   

  Szanowni rodzice dzieci przedszkolnych Przedszkola w Chalinie.


        24 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się zebranie  organizacyjne z rodzicami.

  Od 25 sierpnia do 28 sierpnia w godz. 10.00 do 12.00 będą zajęcia adaptacyjne dla chętnych dzieci.

   

  W załącznikach są podane wyprawki dla poszczególnych grup.

   

   

  Informacja jest ważna jeżeli pozwoli nam na normalną pracę Pandemia – Covid 19 i reżim sanitarny.

  Proszę obserwować informacje na stronie szkoły. O ewentualnych zmianach będziemy informować w sierpniu.

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

  (czytaj dalej)

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w przedszkolu.

  26 czerwca 2020r. o godz. 12.00 odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla najstarszej grupy dzieci „Starszaków” zachowaniem reżimu sanitarnego.

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

        Tegoroczne zakończenie roku szkolnego przebiegało w pojedynczych grupach klasowych w salach lekcyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

   

 • Zakończenie roku szkolnego klas VIII

       Tegoroczne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 przebiegało z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

   

 • Egzaminy ósmoklasistów 2020

        Trzy dni egzaminów ósmoklasistów za nami....
  29 uczniów zmagało się z zagadnieniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W tym roku egzaminy odbywały się w wyjątkowych okolicznościach.
  Kochani ósmoklasiści – jesteście wspaniali, doskonale daliście sobie radę mimo trudnych warunków
  i stresu.

  Zatem czekamy na wyniki – do 31 lipca 2020r.

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

    

       Dzieci z grupy Maluchów roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyły w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 

   

 • KSIĄŻKA (dla) PRZEDSZKOLAKA

  W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z „Zerówki” realizowały projekt czytelniczy zatytułowany „Książka (dla) Przedszkolaka”, którego organizatorem jest miesięcznik Bliżej przedszkola

 • Kubusiowy Przyjaciel Natury

   

        Przedszkolaki z grupy Zerówka oraz Starszaki wzięły udział w edukacyjnym programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanym przez markę Kubuś. 

   

 • Dzieciaki Mleczaki

  W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym grupa Starszaki realizowała ogólnopolski projekt edukacyjny „Dzieciaki Mleczaki”. 

 • Zwrot podręczników - zasady bezpieczeństwa

   

  Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!


        Proszę o zapoznanie się z zasadami zwrotu podręczników

   

  W domu należy:

         1.    Skompletować wszystkie podręczniki.

       2.    Usuwamy foliowe okładki, sprawdzamy estetykę książek (czy nie brakuje stron, czy strony nie są pozaginane).

        3.    PODPISUJEMY WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI!

        4.    Przygotowane książki umieszczamy w foliowej torbie, do środka wkładamy kartkę z IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ KLASĄ.

  W bibliotece szkolnej:

          1.    Jesteśmy w maseczce oraz rękawiczkach.

        2.    Podręczniki odkładamy w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza miejscu.

          3.    Nauczyciel zaznacza na liście nazwisko ucznia.

       4.    Podręczniki po 10 dniowym okresie kwarantanny są sprawdzane. Jeśli zostaną zauważone braki lub zniszczenia, uczeń oraz rodzic otrzymają informację przez e-dziennik.

  Przy oddawaniu podręczników szkolnych, można także przynieść wypożyczone książki. Proszę, aby znajdowały się one w osobnej torbie foliowej wraz z karteczką z imieniem i nazwiskiem ucznia.

   

  Przypominam! Do biblioteki NIE ODDAJEMY zeszytów ćwiczeń.

   

          Harmonogram zwrotu podręczników i innych książek

   

   

  22.06.2020 (poniedziałek):

  23.06.2020 (wtorek):

  24.06.2020 (środa):

  09.00-10.00- klasa VII A

  10.10-11.10- klasa VII B

  11.20-12.20- klasa VIII A

  12.30-13.30- klasa VIII B

  09.00-10.00- klasa IV

  10.10-11.10- klasa V

  11.20-12.20- klasa VI A

  12.30-13.30- klasa VI B

  09.00-10.00- klasa I

  10.10-11.10- klasa II

  11.20-12.20- klasa III

   


 • Maria Krzeszewska z przedszkola na podium konkursu ogólnopolskiego !!!

   

   

       Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie wychodząc naprzeciw utrzymującego się zagrożenia zakażeniem koronawirusem zorganizował, zaplanowany na 10 czerwca, konkurs w trybie online, dzięki czemu jego zasięg  rozszerzył się na skalę ogólnopolską.

   

   

 • Informacja dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie.

   

  Drodzy uczniowie, drodzy rodzice.

   

   

         Docieramy w tych trudnych czasach Pandemii Covid 19 do końca roku szkolnego 2019/2020. Tak jak w ostatnim czasie w inny sposób uczymy się również zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż tradycyjnie. Uczniowie klas I – VII spotkają się z wychowawcami w swoich klasach z podziałem na grupy. Podziału na grupy dokonają wychowawcy i poinformują o tym uczniów i rodziców. Przyjście po świadectwo jest dobrowolne. Do szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Rodziców proszę o wyrozumiałość i czekanie na dzieci na dziedzińcu szkoły. Uczniowie  w budynku szkolnym powinni mieć założone maseczki. Będzie jeździł autobus szkolny. Godziny przyjazdu i odjazdu będą podane w następnym komunikacie. Przy zachowaniu wszystkich procedur w reżymie sanitarnym uczniowie będą przychodzić do szkoły po świadectwo w odstępach czasowych, rotacyjnie według ustalonego harmonogramu:

   

   

  ·              25 czerwca 2020r. (czwartek) na godz. 10.00 zapraszamy uczniów klasy VIIIa i klasy VIIIb na salę gimnastyczną. Tam będą przygotowane miejsca tylko dla uczniów,

   

   

  ·   26 czerwca 2020r. (piątek) na godz. 9.00 zapraszamy uczniów klas IVII  z kierunku Michałkowa, Sobowa, Główiny, Kamienicy oraz część uczniów z Chalina i Chudzewa.

   

   

  ·         26 czerwca 2020r. (piątek) na godz. 11.00 zapraszamy uczniów klas IVII z kierunku: Mokowa, Mokówka, Kochonia, Wylazłowa, Turzy Wilczej, Trzcianki, Koloni Chalin, Popowa oraz część uczniów z Chalina i Chudzewa.

   

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

 • Informacja dla rodziców i dzieci Przedszkola w Chalinie

   

  Drodzy rodzice

   

   

  Kończymy rok szkolny 2019/2020 w trudnym czasie pandemii Civid 19. Ostatni czas był trudny dla nas wszystkich. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i nas wszystkich nie odbędzie się tradycyjne zakończenie roku szkolnego.

   

   

  26 czerwca (piątek) o godz. 12.00 zapraszam najstarszą grupę przedszkolaków „zerówkę” na salę gimnastyczną. Przyjście do szkoły jest dobrowolne. Przy zachowaniu wszystkich procedur w reżymie sanitarnym każde dziecko przychodzi z jednym rodzicem lub jednym opiekunem. Na Sali gimnastycznej będą przygotowane miejsca. Dzieci z najstarszej grupy kończą przedszkole i od nowego roku szkolnego będą uczniami szkoły podstawowej, natomiast z dziećmi młodszych grup spotkamy się po wakacjach jeszcze w przedszkolu.

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

 • „Moje zdrowie - moja siła, wielka moc”

        „Moje zdrowie - moja siła, wielka moc” to międzynarodowy projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień skierowany do przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia- Michała Zaleskiego, Rzecznika Praw Dziecka- Mikołaja Pawlaka.

   

 • Zarządzenie Dyrektora

  Zarządzenie nr 7/2020

  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie
  i Przedszkola w Chalinie.

  z dnia 05 czerwca 2020 r.

  w sprawie nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i Przedszkola w Chalinie

   

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późniejszymi zmianami

   zarządzam, co następuje:

  § 1. Nauczanie zdalne  przedłużone jest do 26 czerwca 2020r.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

 • Informacja

  Drodzy rodzice, Drodzy uczniowie,

  Dzień 12 czerwca 2020r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli dniem wolnym od nauczania zdalnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i dla dzieci Przedszkola w Chalinie.

  Dni 16,17,18 czerwca 2020r. (egzaminy klas VIII) są dniami wolnymi od nauczania zdalnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie.

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

 • „Zła decyzja odbiera życie” - spot profilaktyczny

   

            Spot profilaktyczny stworzony przez KWP w Bydgoszczy „Zła decyzja odbiera życie” obrazujący zagrożenie jakie może pojawić się na drodze w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania oraz informacji dot. przedmiotowego zagrożenia.

  http://www.lipno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k36/informacje/wiadomosci/108137,ZLA-DECYZJA-ODBIERA-ZYCIEquot.html

   

 • Zarządzenie Dyrektora

   

  Zarządzenie nr 5/2020

  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

  z dnia 22 maja 2020 r.

  w sprawie odwieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

   

   

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780), uchylającą między innymi czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół podstawowych zważywszy na możliwość zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

   

  § 1. Odwieszam zajęcia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie na prowadzenie zajęć z rewalidacji, konsultacji dla klas VIII od dnia 25 maja 2020r. i konsultacji dla klas IV-VIII od 01 czerwca 2020r.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Chalin, 22 maja 2020r.

  (Załączniki czytaj dalej)

   

 • Zarządzenie Dyrektora

   

  Zarządzenie nr 4/2020

  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

  z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
  w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

   

   

  na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

   

  § 1. Zawieszam zajęcia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie dla klas I – III na czas oznaczony od dnia 25 maja 2020r. do 07 czerwca 2020r.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 • Zarządzenie Dyrektora

   

   

  Zarządzenie nr 5/2020

  Dyrektora Przedszkola w Chalinie

  z dnia 15 maja 2020 r.

  w sprawie odwieszenia zajęć w Przedszkolu w Chalinie

   

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780), uchylającą między innymi czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz

  na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

  za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

   

  § 1. Odwieszam zajęcia w Przedszkolu w Chalinie w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego od dnia 18 maja 2020r.  

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  (Załączniki czytaj dalej)

 • IV Międzyszkolne Mistrzostwa Szybkiego Mnożenia 2020

   

          W dniach 27-30.04.2020 r. odbył się finał OGÓLNOPOLSKI EGO  KONKURSU  "Mistrz szybkiego mnożenia" skierowanego do uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych szkół podstawowych.

   

 • Wyniki konkursu "Zabawka z odpadów"

          W kwietniu w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi online. Uczniowie dowiedzieli się jak można zadbać o naszą planetę. 

 • Zarządzenie Dyrektora

   

  Zarządzenie nr 4/2020

  Dyrektora Przedszkola w Chalinie

  z dnia 5 maja 2020 r.

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Chalinie

   

   

  na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

   

  § 1. Zawieszam zajęcia w Przedszkolu w Chalinie na czas oznaczony od dnia 6 maja 2020r. do 17 maja 2020r.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Informacja

         

        Przedszkole w Chalinie 6 maja 2020r. jeszcze nie odwiesza zajęć w przedszkolu. 

   

  Dalsze informacje podamy w najbliższym  czasie.

   

                                                                                   Marzena Marczewska-Brzeska

 • Rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego - Wiersze Juliana Tuwima

  29 kwietnia 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego - Wiersze Juliana Tuwima, który skierowany był do dzieci z grupy I i II. 

 • Informacja

   
       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   
  w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i Przedszkolu
  w Chalinie do dnia 24 maja 2020r. kontynuujemy nauczanie zdalne
  w dotychczasowej formie, według ustalonego planu nauczania obowiązującego od 25 marca 2020r dla klas IV – VIII, w klasach I-III
  i w Przedszkolu w Chalinie według metod i form ustalonych przez nauczycieli w porozumieniu z rodzicami.
   
   
  Terminy egzaminów klas ósmych:
  16 czerwca 2020r. godz. 9.00 – język polski
  17 czerwca 2020r. godz. 9.00 – matematyka,
  18 czerwca 2020r. godz. 9.00  – język angielski.
   
   
  Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się w zakładce egzaminy 2019/2020

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

   

 • 22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi

         

            Florian Plit -polski geograf powiedział -„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.” 

 • Rekrutacja uzupełniająca

  Szanowni Państwo


            Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola w Chalinie i do klasy I Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie od dnia 10 kwietnia 2020r. do 29 maja 2020r. Są miejsca w grupie 4-latków i 5-latków w pozostałych pojedyncze. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Wypełnione wnioski proszę przesłać na spchalin@op.pl w temacie napisać rekrutacja.

   

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

 • Biblioteka

         W tym tygodniu w zakładce „Biblioteka” znajdziecie informacje na temat Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz zestaw rymowanek na poprawę humoru! Miłej zabawy i dużo uśmiechu!

 • Dzień Książki i Praw Autorskich

   

              23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który ma na celu promocję czytelnictwa oraz ochrony własności intelektualnej. Święto jest obchodzone od 1995 roku.

 • Psycholog i Pedagog

   

  Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!

   

   

  Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji stworzyliśmy dla Państwa stronę, na której zamieszczane będą materiały z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poniżej adres:
  https://www.facebook.com/Psycholog-i-Pedagog-SP-Chalin-108200887527050.

  Zapraszamy rodziców i uczniów do polubienia i śledzenia na bieżąco materiałów zamieszczanych na stronie.

  Zachęcamy także do kontaktu - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

   

  Z poważaniem,

  Pedagog – Justyna Sadowska

  Psycholog – Joanna Kicińska-Majewska

 • Pedagog szkolny

  Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!

   

              Wielu z nas podczas trwania pandemii może odczuwać negatywne skutki psychologiczne całej sytuacji jaka się wołku nas rozgrywa. Poniżej znajdują się linki z odnośnikami do miejsc pomocowych z których możecie korzystać. W razie jakichkolwiek wątpliwości cały czas pozostaje do dyspozycji wszystkich dzieci, rodziców i nauczycieli.

   

  Kilka przydatnych linków:

  Psychologowie dla społeczeństwa https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/

  Kryzysowy telefon zaufania http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

  Telefon zaufania dzieci i młodzieży https://116111.pl/

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie www.poradnialipno.pl

   

  Pozdrawiam - pedagog szkolny

  Justyna Sadowska

 • Biblioteka

         W tym tygodniu w zakładce „Biblioteka” znajdziecie zestaw kolorowanek dla najmłodszych oraz zagadki dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zachęcam do zabawy, mam nadzieję, że bez problemu odgadniecie tytuły książek!

 • Zajęcia świetlicowe

  Drodzy rodzice, drodzy uczniowie zapraszam Was do zakładki Świetlica, będę tam umieszczała różnego rodzaju zabawy, gry, quizy, pomysły na prace oraz inne. Niech to będzie odskocznia dla WAS po odrabianiu lekcji, relaks i odpoczynek. Wszystkie te zadania będą lekkie,  łatwe i przyjemne.

  Zapraszam do zabawy.

  Pozdrawiam.

  Monika Specjalska

 • Życzenia świąteczne

   

   Drodzy Rodzice, Drodzy uczniowie

   

         W te wyjątkowe i niepowtarzalne Święta Wielkiej Nocyżyczymy Wam, aby upłynęły one przede wszystkim w zdrowiu, bo słowo to nabiera dziś największego znaczenia. Życzymy również nadziei,  miłości oraz siły i wiary, że już wkrótce nadejdą lepsze dni.

   

  Zostańmy w domu i cieszmy się z obecności najbliższych nam osób.

   

                                                        życzy:

   

                           Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy      

   

                            Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie

   

 • Sukces naszej uczennicy

         Zuzanna Sierakowska uczennica klasy VIb uzyskała tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.
  Gratulujemy finalistce i życzymy jeszcze większych sukcesów.

 • Rekrutacja – wyniki

   

  W Przedszkolu w Chalinie zakończyła się rekrutacja przyjęcia do Przedszkola w Chalinie na rok szkolny 2020/2021. Wszyscy rodzice, którzy odesłali potwierdzenia woli przyjęcia, ich dzieci są na liście przyjętych. Pozostali rodzice są proszeni o potwierdzenie, może być na gotowym druku lub w e-mailu oświadczenie, że potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na adres szkoły spchalin@op.pl. lub sms  na numer telefonu 696050315. Do rodziców, którzy podali adres e-mail są wysyłane potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola. Do pozostałych będą wysłane sms potwierdzające.

   

  W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie zakończyła się rekrutacja przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Wszyscy rodzice, którzy odesłali potwierdzenia woli przyjęcia, ich dzieci są na liście przyjętych. Pozostali rodzice są proszeni o potwierdzenie, może być na gotowym druku  lub w e-mailu oświadczenie, że potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły na adres szkoły spchalin@op.pl. lub sms  na numer telefonu 696050315. Do rodziców, którzy podali adres e-mail są wysyłane potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły. Do pozostałych będą wysłane sms potwierdzające.

   

   

 • Rekrutacja – wyniki

   

  W Przedszkolu w Chalinie zakończył się termin składania wniosków
  o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wpłynęło 66 wniosków
  i deklaracji o kontynuowaniu. W wyniku weryfikacji ustalono listę kandydatów zakwalifikowanych:  dzieci 6 letnie – 21, dzieci 5 letnie – 16, dzieci 4 letnie – 13, dzieci 3 letnie – 16. Wszyscy kandydaci są zakwalifikowani do przyjęcia. Ponieważ nie wszyscy rodzice podali e-maile nie wysyłamy powiadomień. 

   (rozwiń)

 • Informacja

   

  Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie. 

  W związku z informacją Pana Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i Przedszkolu w Chalinie jest przedłużone do 26 kwietnia 2020r. Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w czerwcu 2020r.

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

 • Informacja z Biblioteki

       Drodzy uczniowie, w zakładce „Biblioteka” znajdziecie dwie bajki terapeutyczne, które umilą Wam czas spędzony w domu i podpowiedzą, co można robić, żeby się nie nudzić.

  Życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

 • Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

        Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

  Podstawy prawne:

  1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 

  2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).

  3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 • Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

   

  Informacja

  W związku z  Pandemią koronawirusa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie
  i Przedszkole w Chalinie od dnia 26.03.2020r do 10.04.2020r. będzie zamknięte.
   

   

  W sprawach ważnych proszę się kontaktować z

  Marzena Marczewska-Brzeska 
  telefonicznie 696050315 lub spchalin@op.pl

 • Logopedia

  Drodzy rodzice!

  Zbliżają się piękne i radosne Święta Wielkanocne.

  Wysyłam Wam ćwiczenia i zabawy logopedyczne do drukowania..

  Wesołej zabawy z dziećmi!

   

 • Informacja

   

  Drodzy rodzice,  drodzy uczniowie,

   

   

  od 25 marca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów
  w Chalinie zaczynamy zdalne nauczanie według nowego planu dla klas IV-VIII. Proszę zapoznać się z wiadomościami na e-dzienniku. W klasach I-III i w Przedszkolu w Chalinie metody i formy zostały ustalone
  z rodzicami.

   

   

  Wtorek 24.03.2020r. traktujemy jako dzień testowy.

   

   

  Marzena Marczewska-Brzeska

   

 • Pedagog szkolny

   

  Drogi  Uczniu,

        W obecnej sytuacji, kiedy szkoła jest zamknięta
  a Ty: 
  czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie, jesteś w trudnej sytuacji, masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać albo chciałbyś pomóc innym i nie wiesz w jaki sposób to zrobić, masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić możesz do mnie napisać poprzez e-dziennik na pewno odpiszę lub w inny sposób skontaktuję się z Tobą.

 • Logopedia

  Drodzy rodzice!

  Udostępniam dziś ciekawe gry i zabawy logopedyczne. Możecie je drukować.

  Życzę miłej nauki poprzez zabawę.

  Logopeda

 • Informacje z Biblioteki

   

      Obecnie wszystkie biblioteki są zamknięte. Nie oznacza to jednak, że czytelnicy nie mogą korzystać z księgozbiorów. 

 • Logopedia

         Drodzy rodzice! Na ten tydzień przesyłam oprócz ćwiczeń - grę logopedyczną dla przedszkolaków i młodszych dzieci szkolnych.

  Życzę miłej rodzinnej zabawy.

  Logopeda Jolanta Ochej

   

 • List logopedy do rodziców dzieci z zaburzeniami mowy

   

  Szanowny Rodzicu! 

  W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju i zarządzeniu dotyczącemu zdalnego nauczania Państwa dzieci,  zwracam się do Państwa o pomoc w opanowaniu umiejętności prawidłowej wymowy dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną.

   

 • REKRUTACJA


  Szanowni Państwo


  rekrutacja do Przedszkola w Chalinie i do klasy I Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie od dnia dzisiejszego (17.03.2020r.) odbywa się drogą elektroniczną. Wypełnione wnioski proszę przesłać na spchalin@op.pl w temacie napisać rekrutacja.

  Dotyczy osób, które nie złożyły jeszcze wniosków.

   

   

  Marzena Marczewska-Brzeska-dyrektor

   

   

 • Informacja

  Drodzy uczniowie

  Bardzo proszę o zalogowanie się na platformę epodreczniki.pl korzystając z adresów poczty elektronicznej, które podaliście do e-dziennika. Na platformie znajdziecie materiały przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.

 • Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchomia dziś Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

   

   

  e- Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 12.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

   

   

  Od 17.03.2020 r. od godz. 9:00 przygotowano lekcje online dla klas 8 szkół podstawowych.

  Wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję będą prowadzone z następujących przedmiotów:

  - język polski,

  - matematyka,

  - język angielski.

   

   

  Docelowo chcielibyśmy wprowadzić zajęcia z wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej.

   

   

  Lekcje będą prezentowane na żywo na kanale You tube

  Wystarczy kliknąć na baner na stronie https://edupolis.pl/ lub www.kujawsko-pomorskie.pl    

   

   

  Informuję również, że zaplanowane na 19 marca 2020r. zebranie z rodzicami odbędzie się w innym terminie.

   

  Dyrektor Marzena Marczewska-Brzeska

   

   

 • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

  Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

              Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Informacje będą przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego - prosimy o systematycznie logowanie się na stronie dziennika.

              Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny apelują, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie był potraktowany przez uczniów jako ferie, a także o to, aby nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Jeśli mamy taką możliwość, zostańmy w domu. Zachowujmy się odpowiedzialnie. 

 • Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

   

   

       Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

   

   

       Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

   

       Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

   

   

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

   

   

  Dyrektorze,

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

   

   

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

   

   

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

   

   

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

   

   

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

   

   

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

   

   

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

   

   

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

   

   

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

   

   

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

    

   

 • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

   

   

   Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach 

  i placówkach oświatowych

   

        Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

   

   

   

  Rząd zawiesza na dwa tygodnie zajęcia w szkołach i na uczelniach!

   

   

  Od 12 marca do 25 marca 2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i w Przedszkolu w Chalinie.

   

   

  „ Od dnia jutrzejszego (12.03.2020r.)zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego w szczególnych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji - informuje minister edukacji.

   

   

  Od poniedziałku wszystkie szkoły, ale także placówki przedszkolne przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę – dodaje minister edukacji.

   

   

  Dla naszych dzieci najważniejsze jest niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą być nosicielami wirusa. To zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, bo mogą w sposób nieświadomy zarazić swoich dziadków. Wiemy, że dzieci, gdy mają koronawirusa, zazwyczaj przechodzą go w sposób łagodny – mówi premier    

   

   

  Starajmy się, aby dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi. Te zachowania kulturowe powinniśmy przewartościować. Chrońmy naszych seniorów przed tym ryzykiem - mówi Szumowski..”

   

   

  Wszystkie nowe informacje będą zamieszczane na stronie www.spchalin.pl
  i w dzienniku elektronicznym.

   

   

 • Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

  w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

  Dyrektorze,

  • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
  • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
  • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

  W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

  Materiały

  Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 • FINALISTKA PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU KURATORYJNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - ZUZANNA SIERAKOWSKA

   

       Uczennica klasy VI - Zuzanna Sierakowska została finalistką przedmiotowego konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego, organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020.

   

 • Z wiosenną wizytą u seniorów

   

          9 marca 2020 roku młodzież z naszej szkoły gościła w ośrodku CEDR w Mokowie. 

 • Spotkanie z ciekawym człowiekiem

  Spotkanie z pszczelarzem

             

              04 marca 2020 r. w naszej szkole gościliśmy mistrza pszczelarstwa pana Marka Grzymowicza - prezesa Dobrzyńskiego Koła Pszczelarzy. 

 • Sukces naszej uczennicy w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Brytyjskiej "Poetry Lovers"

  W piątek, 28 lutego 2020 r. odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Brytyjskiej  Poetry Lovers  zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Maliszewie.  

 • Wyniki gminnego konkursu plastycznego „UFOLUDEK – MÓJ KOSMICZNY PRZYJACIEL”

    

  Dnia 4 marca 2020r. w Przedszkolu w Chalinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenugminy Dobrzyń nad Wisłą.

 • Z wizytą u księdza biskupa Mirosława Milewskiego

        25 lutego 2020 r. delegacja naszej szkoły: pani dyrektor Marzena Marczewska-Brzeska, pani Krystyna Bukowska-Trzeciak oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Milczarek byli w Płocku z wizytą u księdza biskupa Mirosława Milewskiego, w przeddzień Jago imienin. 

 • Poznajemy zawody - fryzjer

  W czwartek 20 lutego 2020r. mieliśmy przyjemność gościć w naszym przedszkolu mamę Miłosza z grupy I, która jest fryzjerem. 

 • Wyniki gminnego konkursu plastycznego „Ulubiona postać z bajki, baśni lub legendy”

  10 lutego 2020r. rozstrzygnięty został gminny konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki, baśni lub legendy”. 

 • Konkurs filmowy "Matematyczne Kamery"

          Zapraszamy uczniów z klas IV - VIII do wzięcia udziału w matematycznym konkursie filmowym "Matematyczne Kamery".

              

 • Choinka szkolna 2020

          24 stycznia 2020 r. był dniem wyjątkowym dla naszej szkoły. W tym dniu odbyła się bowiem „Choinka szkolna”. 

 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

        Święto babci i dziadka to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. 

 • Projekt edukacyjny „Projekt z ZUS”.

  Szanowni Państwo,

  za Państwa pośrednictwem chciałabym zachęcić nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym „Projekt z ZUS”.

 • Apel podsumowujący I semestr 2019/2020

          Zakończenie I semestru jest okazją do podsumowania pracy i osiągnięć uczniów w nauce i różnorodnych konkursach szkolnych, a także pozaszkolnych.

 • Dzień Babci i Dziadka

          Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. Każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z klas I-III w dniu 21.01.2020 roku gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji.

 • Nagroda dla najaktywniejszego czytelnika roku 2019

          Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą nagrodziła czytelników, którzy w 2019 roku wypożyczyli najwięcej książek. Wyłonienie zwycięzcy nastąpiło na podstawie danych z systemu bibliotecznego.

 • Wyniki konkursu literacko-plastycznego "Moja własna bajka"

  24 stycznia 2020r. rozstrzygnięty został w przedszkolu rodzinny konkurs literacko-plastyczny „Moja własna bajka”. 

 • 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

         28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami!

        W tym roku zbieraliśmy środki na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 

 • Jasełka w Kościołach Parafialnym w Mokowie i Sobowie

           6 stycznia 2020 r. podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 w kościele w Mokowie i jeszcze raz tego samego dnia o godz. 11.30 w kościele w Sobowie uczniowie Szkoły Podstawowej w Chalinie przedstawili jasełka pt.: „Kolęduje Tobie moje serce”.

 • Podsumowanie akcji „Pielucha dla „Malucha”

  „Przyjaciele to ciche Anioły, które nas podnoszą, kiedy nasze skrzydła zapominają latać.” (Anonim)

  23 grudnia 2019 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie i ich opiekunowie przekazali Placówkom Opiekuńczo-Wychowawczym „Maluch” oraz „Calineczce” we Włocławku środki higieniczne i pielęgnacyjne. 

 • Wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

         Dnia 18 grudnia 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs  na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową , którego organizatorem była pani Justyna Sadowska przy współpracy z Radą Rodziców. 

 • Podsumowanie akcji "Rodacy Bohaterem"

           Dzięki Waszemu zaangażowaniu w akcję "Rodacy Bohaterom" toruńska Fundacja Lex Lupus miała okazję wesprzeć naszych rodaków na Kresach, będących w trudnej sytuacji materialnej.

 • „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” edycja 2019

   

   

              Wzorem poprzedniego roku klasy II i III z opiekunami: p. Agnieszką Żołnowską, p. Weronika Krzeszewską i p. Izabelą Lewandowską brały udział w akcji Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków, którego pomysłodawcą i organizatorem był Właściciel sieci sklepów Biedronka.

   

 • Poznajemy zawody – MIKROBIOLOG

           Tuż przed samymi Świętami Bożego Narodzenia tj. 23 grudnia w przedszkolu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poznajemy zawody”. 

 • Wigilia przedszkolna

   

  Dnia 19 grudnia 2019 r., jak co roku, w naszej placówce odbyła się Wigilia przedszkolna.

 • „W świątecznym nastroju” – zajęcia otwarte dla rodziców

  13 grudnia w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, które wprowadziły wszystkich w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 • Spotkanie z astronomią "Pierwsza gwiazdka"

   

   

       Piątek  13 grudnia 2019r. nie był wcale pechowy, wręcz przeciwnie,  okazał sie bardzo miło i aktywnie spędzonym dniem, w gronie ciekawych świata i kosmosu. 

   

 • „Kolęduje Tobie moje serce”

      20 grudnia 2019 r. tradycyjnie w naszej szkole uczniowie wszystkich klas z nauczycielami, przedszkolaki ze swoimi paniami oraz pracownicy szkoły spotkali się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć jasełka pt.: „Kolęduje Tobie moje serce”. 

 • „W domu u Pani Mikołajowej”

          10 grudnia przedszkolaki z Chalina miały okazję obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu Teatru MagMowcy z Torunia. 

 • SUKCES PIERWSZOKLASISTÓW

       Uczniowie kl. I zdobyli wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. 

 • "Poznajemy zawody" - piosenkarz.

  5 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Poznajemy zawody”. Tym razem gościliśmy u nas pana Marcina Lichockiego - piosenkarza oraz lidera zespołu M-POWER.

   

 • Wyniki przedszkolnego konkursu plastycznego "Święty Mikołaj"

     

        Do16 grudnia bieżącego roku nasze przedszkolaki miały możliwość wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie polegającym na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej postać ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. 

 • SZKOLENIE Z ZAKRESU SAMOOBRONY PRZED PSAMI

  5 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej zostały przeprowadzone spotkania edukacyjno - profilaktyczne z zakresu samoobrony przed atakującymi psami. 

 • WYCIECZKA PRZEDSZKOLNA DO „ZAKĄTKA ODKRYWCÓW” W STRÓŻEWKU

        Dnia 19 listopada dzieci 4-ro, 5-cio i 6 letnie z Przedszkola w Chalinie uczestniczyły w wycieczce do „Zakątka Odkrywców” w Stróżewku, gdzie wzięły udział  w kreatywnych warsztatach pt,: „Kredki”, prowadzonych przez Szalonego Naukowca. Przedszkolaki własnoręcznie wykonały pachnące kolorowe kredki, które zaskakiwały nie tylko żywymi kolorami, ale także pięknymi zapachami! Spotkanie urozmaicone zostało pokazem „Zaczarowanego Ołówka”, który przeniósł dzieci w zadziwiający świat magii. Podczas spotkania nie zabrakło także integracyjnych zabaw ruchowych. 

              Przez cały czas pobytu w „Zakątku Odkrywców” na twarzach naszych przedszkolaków widniał uśmiech i zachwyt.

  Brawo przedszkolaki spisaliście się na medal!

 • Magia i czary, czyli przedszkolne andrzejki

         „Andrzejki” to stary ludowy zwyczaj. Wróżby czyniono 29 listopada. Miały one dać odpowiedź na pytanie, co kogo czeka w przyszłości. 

 • Wycieczka do parku trampolin Jump Heven

           W dniu 27 listopada uczniowie naszej szkoły z klas V i VI uczestniczyli w wyjeździe  do parku trampolin Jump Heven we Włocławku. 

 • Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Literackim "Mój wymarzony zawód"

   

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował VII edycję konkursu "Mój wymarzony zawód" - adresowanego do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 • Akcja - RODACY BOHATEROM

  Akcja ma na celu pomoc naszym Rodakom mieszkającym na Kresach Wschodnich. Często są to ludzie, którzy narażali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, a dziś przyszło im żyć w biedzie  i zapomnieniu.

 • Sukces naszej uczennicy!

   27 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej we Wielgiem odbył się X Powiatowy Konkurs Plastyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych pt.  Parasol Pani Jesieni”.

 • Dzień Pluszowego Misia

        W dniu 25 listopada przedszkolaki ze wszystkich grup obchodziły Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

 • Wyniki Konkursu Powiatowego „Jesień w parku i w lesie”

   

  20 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu powiatu lipnowskiego pt. „Jesień w parku i w lesie”. 

 • „Pielucha dla Malucha” po raz kolejny!

   

  Wzorem lat ubiegłych po raz siódmy w naszej szkole rozpoczynamy  akcję „Pielucha dla malucha” 2019. Zachęcamy Was do zbiórki pieluch i środków higienicznych a także artykułów szkolnych  niezbędnych  małym wychowankom placówki.  

   

 • Narodowe Święto Niepodległości

         11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W tym dniu Niemcy podpisali rozejm kończący pierwszą wojnę światową,  Polska powróciła na mapę Europy  i po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.

 • „Poznajemy zawody” - żołnierz

  Zbliżające się Święto Niepodległości było dobrą okazją do zorganizowania w naszym przedszkolu kolejnego spotkania z cyklu „Poznajemy zawody”. 

 • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

  W dniu 5 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 

 • List od Prezydenta

              Podziękowanie Prezydenta Andrzeja Dudy dla Przedszkola w Chalinie i Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie za uczestnictwo w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała", upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • Wyjazdy do Multikina na film "Był sobie pies 2"

        „Był sobie pies 2” film w reżyserii Gail Mancuso to następna odsłona przygód Baileya, psa odradzającego się w kolejnych żywotach, aby chronić swoich najbliższych i uczyć nas czegoś nowego o ludzkim życiu i uczuciach.

 • Konkurs różańcowy rozstrzygnięty!

        Zadaniem uczestników konkursu było własnoręczne zrobienie różańca z różnych, naturalnych produktów. Wpłynęło dużo prac, a ich autorzy wykazali się niezwykłą pomysłowością i talentem.

 • Dzień Patrona 2019

     

         21 października 2019 roku obchodzono w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie VIII rocznicę nadania imienia. Patronat nad uroczystością Święta Szkoły objął Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Pan Piotr Wiśniewski. 

 • Wycieczka do kina przedszkolaków i klasy I

   

  23 października dzieci z grupy „Starszaków”, „Zerówki” oraz klasy I wybrały się na wycieczkę do Multikina we Włocławku, aby obejrzeć film animowany pt. „Angry Birds 2”.

 • IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

       Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) to  akcja edukacyjna, która odbyła się 4 października. 

 • Pieszy Rajd Drogą Świętego Jakuba

   

              W niedzielę 20 października br. Natalia, Agata i Dawid wraz z opiekunkami panią Marzeną i panią Marią, uczestniczyli w Pieszym Rajdzie Drogą Świętego Jakuba zorganizowanym przez Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki oraz Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju.

   

 • Dzień Poczty Polskiej, Dzień Listonosza

  W piątek 18 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Poczty Polskiej i Dzień Listonosza. Z tej okazji przedszkolaki odwiedziły Agencję Pocztową w Chalinie. 

 • Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie pierwszoklasistów

   

  11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

 • Pasowanie na Przedszkolaka 2019

         Pasowanie na przedszkolaka to bardzo wyjątkowa uroczystość, która w naszym Przedszkolu odbyła się 11 października. 

 • „Poznajemy różne zawody”

   

           W dniu 02.10.2019r. w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy różne zawody”

  przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa rolnego państwa Marioli i Dawida Czachorowskich położonego w miejscowości Ruszkowo. 

   

 • Dzień Chłopaka w przedszkolu

   

  „Ważna dzisiaj data taka, bo to przecież Dzień Chłopaka!”

  30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

 • Podziękowanie

   

   

  PODZIĘKOWANIA  DLA  RADY  RODZICÓW 
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE

   

   

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej

  im. Polskich Noblistów  w Chalinie

   serdecznie dziękują

   Radzie Rodziców działającej w roku szkolnym 2018/2019

  za zaangażowanie, trud  i owocną pracę na rzecz szkoły.

   

  Dziękujemy

   

 • Podziękowanie

   

  PODZIĘKOWANIA  DLA  RADY  RODZICÓW  PRZEDSZKOLA

   

   

   

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz dzieci z Przedszkola w Chalinie

   

   serdecznie dziękują

   

   Radzie Rodziców działającej w roku szkolnym 2018/2019

   

  za zaangażowanie, trud  i owocną pracę na rzecz naszego przedszkola.

   

   

   

  Dziękujemy za pomoc przy organizacji wielu imprez przedszkolnych,

   

  za zakup koszulek dla wszystkich dzieci oraz zabawek,

   

  które cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych podopiecznych

   

   i umilają im czas spędzany w przedszkolu.

   

  Dziękujemy

   

 • Apel Sukcesów

         24 września odbył się w naszej szkole uroczysty apel w trakcie którego Pan Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z Panią Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół wręczył stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. 

 • Już przedszkolak wie, że świat sprząta się!

   

  Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania  Świata. 

 • Wyjazd do Dobrzynia na przedstawienie z okazji Dnia Przedszkolaka

   

       20 września to ważna data dla wszystkich przedszkolaków. Tego dnia obchodzimy bowiem Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

 • Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

      

        2 września 2019r. o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Pani Dyrektor Marzena Marczewska-Brzeska dokonała inauguracji roku szkolnego 2019/2020. 

 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w przedszkolu

  19 czerwca 2019r. o godz. 12.00 odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

        19 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, na którą przybyli goście: Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Krzysztof Pryciak, radny i przewodniczący Rady Rodziców – Marcin Żurawski, ksiądz proboszcz parafii Mokowo – Zbigniew Milczarek.

 • Apel "Sukcesów" podsumowanie II semestru 2018/2019

        Zakończenie II semestru jest okazją do podsumowania pracy i osiągnięć uczniów w nauce i różnorodnych konkursach szkolnych, a także pozaszkolnych.

 • Festyn Rodzinny 2019

         W niedzielne popołudnie 9 czerwca 2019 roku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie odbył się festyn rodzinny. 

 • Piknik Rodzinny połączony z Dniem Mamy i Taty oraz Dniem Dziecka

        Dnia 8 czerwca na terenie naszego przedszkola odbył się Piknik Rodzinny, który rozpoczął się od przemówienia pani dyrektor Marzeny Marczewskiej-Brzeskiej. 

 • Wycieczka do Manufaktury Czekolady Chocolate Story w Płocku

         W dniu 12 czerwca przedszkolaki z grupy Maluchy, Średniaki oraz chętne Starszaki udały się do Płocka na wycieczkę do Manufaktury Czekolady, gdzie wzięły udział w warsztatach „Czekoladowe tabliczki”. 

 • Mała Olimpiada Przedszkolaka o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

  13 czerwca 2019r. w DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się Mała Olimpiada Przedszkolaka o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 • Wyjazd do Multikina na film "Aladyn"

          13 czerwca  grupa 52 uczniów z klas V-VIII pojechała na wycieczkę do Multikina do Włocławka, gdzie obejrzeli wspaniałą familijną opowieść, ”Aladyn”. 

 • "Wielka mapa Polski"

        W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 kl. II wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Wielka mapa Polski” zorganizowanej przez Wydawnictwo Szkolne
  i Pedagogiczne. 

 • Wycieczka do muzeum na warsztaty fajansowe

        W dniu 6 czerwca przedszkolaki z grup Średniaków i Starszaków udały się na wycieczkę do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, gdzie wzięły udział w warsztatach „Malujemy talerze w fajansowe, kwieciste wzory”. 

 • Let's play Kahoot!

  W naszej szkole odbył się nietypowy konkurs z języka angielskiego. Dlaczego nietypowy? Tym razem uczniowie przystąpili do rozwiązania quizu językowego, wykorzystując swoje smartphony i platformę Kahoot!

 • Uroczyste podsumowanie międzyszkolnych konkursów profilaktycznych

  6 czerwca 2019r. uroczyście wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom międzyszkolnych konkursów profilaktycznych realizowanych w ramach akcji profilaktycznych „Młodość bez uzależnień” dla klas IV-VIII i klas gimnazjalnych oraz „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” dla uczniów klas I-III.

 • Wyjazd do Dobrzynia na przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”

       31 maja dzieci z Przedszkola oraz klasa pierwsza Szkoły Podstawowej, na zaproszenie Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak udały się do Dobrzynia nad Wisłą, na przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”. 

 • Filip Grabka- Finalistą XXV Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

  Filip Grabka-FinalistąXXV Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Ewangelia wg św. Łukasza” dla uczniów klas V – VIII Szkół Podstawowych i III klas Gimnazjum, który odbył się 10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Grudusku.

 • Mityng Lekkoatletyczny Chalin 2019

  Dnia 29 maja 2019 roku na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej im Polskich Noblistów w Chalinie odbył się Mityng Lekkoatletyczny Chalin 2019.                          

 • Zielona Szkoła w Ciechocinku

          W dniach od 3 do  4 czerwca 2019r. 24 uczniów z klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie uczestniczyło w Zielonej Szkole w Ciechocinku.

 • SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKIEM

        30 maja 2019 roku dzieci i młodzież naszej szkoły przywitały gromkimi brawami Pana Łukasza Przybytka – żeglarza w widowiskowej klasie 49er, dwukrotnego reprezentanta Polski podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.

 • Zielona Szkoła w Tatrach

         W dniach od 20 do 24 maja 2019r. 44 uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie uczestniczyło w Zielonej Szkole w Tatrach. 

 • Sukcesy naszych uczennic w I Regionalnym Konkursie Recytatorskim w Dobrzyniu nad Wisłą

           30 maja 2019 r. w ramach obchodów Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą odbył się I Regionalny Konkurs Recytatorski  poezji i prozy epoki pozytywizmu

 • "Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy"

         Zdrowie jest postrzegane przez współczesnego człowieka jako jedna z najbardziej  znaczących wartości w jego życiu. 

 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Mały Europejczyk"

        XV rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest wspaniałą okazją do poszukiwania i poszerzania wiedzy na jej temat przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

 • KONKURS „Mały Mistrz Ortografii”

  KONKURS „Mały Mistrz Ortografii”

  DLA KLAS I – III

  ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY W DNIU 21.05.2019 R.

 • Wyniki międzyszkolnych konkursów profilaktycznych

  W maju rozstrzygniete zostały międzyszkolne konkursy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych.

 • Dzień Matki klas I-II

        Dnia 26 maja obchodziliśmy ogólnopolskie święto najukochańszych osób-„Mam”- Dzień Matki. W związku z tym, że była to niedziela uczniowie kl. I i II podziękowali swoim mamom i złożyli życzenia w piątek 24.05.2019r.

 • Światowy Dzień Ziemi w przedszkolu

  Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, które obchodziliśmy w przedszkolu kilka dni. Dzieci utrwaliły sobie wiadomości o roli przyrody w życiu ludzi, zwierząt i roślin, jej pielęgnacji i ochrony. 

 • Zaproszenie na Festyn Rodzinny 2019