Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

      19 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, na którą przybyli goście: Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Krzysztof Pryciak, radny i przewodniczący Rady Rodziców – Marcin Żurawski, ksiądz proboszcz parafii Mokowo – Zbigniew Milczarek.

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Pani Marzena Marczewska-Brzeska dokonała podsumowania roku szkolnego oraz wręczyła wyróżnionym w nauce uczniom nagrody książkowe. Nastąpiło ceremonialne przekazanie Sztandaru przez absolwentów i ślubowanie. Dyrektor szkoły podziękowała za pracę nauczycielom. Następnie ósmoklasiści i gimnazjaliści zaprezentowali część artystyczną.

       Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 powiązana była z odejściem na emeryturę wieloletniego dyrektora gimnazjum w Chalinie i obecnie pełniącego funkcję wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie - Pana Kazimierza Żołnowskiego. Zarówno przybyli goście, jak i rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne, a także pracownicy szkoły dziękowali Naszemu Szanownemu Panu Dyrektorowi za owocną współpracę, serdeczność i oddanie sprawom szkoły.