Zajęcia pozalekcyjne i wspierające uczniów

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Rodzaj zajęć

Termin

1

Agnieszka Żołnowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy II

Wtorek

7.25-8.10

2

Agnieszka Żołnowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy III

Czwartek

7.25-8.10

3

Krystyna Bukowska-Trzeciak

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Środa

7.25-8.10

4

Krystyna Bukowska-Trzeciak

Koło religijne

Czwartek

7.25-8.10

5

Hanna Waszkiewicz

Sztuka Dekoracji

 Piątek

13.05-13.55

6

Justyna Sadowska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (Terapia pedagogiczna -indywidualna)

Poniedziałek

13.05-13.55

Środa

10.10-10.55

7

Piotr Gajewski

Szkolne Koło Sportowe

Wtorek

7.25-8.10

Piątek

7.25-8.10

8

Aleksandra Grabka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka polskiego

Czwartek

7.25-8.10

9

Joanna Kranc

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas V-VI

Wtorek

7.25-8.10

10

Joanna Kranc

Koło języka angielskiego dla klas IV-VI

Środa

7.25-8.10

11

Grażyna Witkowska

Koło Matematyczne w klasie III a

 

Poniedziałek

8.20-9.05

12

Agnieszka Witkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Czwartek

13.05-13.50

13

Agnieszka Witkowska

Koło literackie

 

Piątek

13.05-13.50

14

Ewa Szymańska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

dla klasy I

Czwartek

7.25-8.10

15

Ewa Szymańska

Warsztaty artystyczne klas I-III

Piątek

7.25-8.10

16

Izabela Lewandowska

Koło informatyczne

Czwartek

7.25-8.10

17

Izabela Lewandowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie III b

Piątek

7.25-8.10

18

Maria Bukowska

Koło matematyczne

Piątek

7.25-8.10

19

Maria Bukowska

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki klasy V-VI

Poniedziałek

7.25 -8.10

20

Maksymilian Rzekoński

Zespół  wokalny

Zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych

21

Sylwia Grabka

Koło biblioteczne

Poniedziałek

14.00-14.45

Środa

 8.20-9.05

i 14.00-14.45

Czwartek

13-13.45