XIV Sympozjum ZS "100 lat Niepodległej Polski"

 

      Tegoroczna, tak ważna dla Polaków,  rocznica odzyskania niepodległości daje możliwość obudzenia w dzieciach i  nas dorosłych poczucia patriotyzmu, postawy  szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.  18 października 2018r. najstarsi uczniowie naszej szkoły z klas VIII oraz III gimnazjalnych, jak co roku, uczestniczyli w Sympozjum Naukowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tegoroczne XIV sympozjum miało szczególny charakter i odbyło sie pod hasłem  "100 lat Niepodległej Polski". Niezapomnianych wrażeń i dużą dawkę wiadomości historycznych, uczestnikom sympozjum, dostarczył bardzo wzruszający spektakl teatralny o tematyce patriotycznej.  W tym przedstawieniu, przygotowanym przez ks. Sebastiana Krupniewskiego, brali udział goście, uczniowie i nauczyciele z różnych szkół i instytucji. Naszą szkołę reprezentowali i brali czynny udział w spektaklu: pani Jolanta Ochej, pan Waldemar Majewski oraz Weronika Pączek z klasy gimnazjalnej IIIb. Młodzi uczestnicy sympozjum uświadomili sobie, że patriotyzm to umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka, że oparty jest on na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i lokalną społecznością.                         

 

   Maria Ryczkowska, Jolanta Ochej