Wyniki międzyszkolnych konkursów profilaktycznych

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

pod hasłem „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy!” dla klas I-III

 

Międzyszkolny konkurs plastyczny na temat zdrowego stylu życia pod hasłem „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” dla uczniów klas I-III zorganizowały nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: p. Izabela Lewandowska i p. Weronika Krzeszewska. Celem konkursu było:

1.     Propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka.

2.     Rozwijanie świadomości zdrowotnej dzieci. 

3.     Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Na konkurs wpłynęło 17 prac plastycznych z następujących szkół:

·        SP w Dyblinie – 5 prac konkursowych

·        SP we Wielgiem – 2 prace konkursowe

·        SP w Dobrzyniu nad Wisłą – 5 prac konkursowych

·        SP w Chalinie – 5 prac konkursowych

 

Wyniki konkursu dla klas I-III:

I miejsce - Maja Szklarska kl. I SP w Dyblinie

II miejsce – Aleksandra Nowakowska kl. III SP w Dobrzyniu nad Wisłą

III miejsce – Maria Żołnowska kl. II SP w Chalinie

 

Wyróżnienia:

Martyna Krankiewicz  kl. I SP w Chalinie

Hubert Wysiński kl. I SP w Dyblinie

Jakub Kolasa kl. I SP w Chalinie    

 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE ULOTKI PROFILAKTYCZNEJ „MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ”

Międzyszkolny konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej realizowany w ramach akcji profilaktycznej „Młodość bez uzależnień” zorganizowały nauczycielki Zespołu-Przedszkolnego w Chalinie: p. Joanna Kranc i p. Justyna Sadowska. Celem głównym konkursu było  poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy oraz podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych.

             W konkursie na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. „Młodość bez uzależnień” skierowanym do uczniów klas IV-VIII i klas gimnazjalnych wzięło udział 32uczniów. Na konkurs wpłynęły ulotki z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa w Dyblinie – 1 ulotka
  • Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym – 1 ulotka
  • Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 2 ulotki
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie – 28 ulotek

Komisja konkursowa ogłosiła następujące wyniki konkursu:

I miejsce – Piotr Chojnacki – SP Chalin

II miejsce -  Piotr Sadowski -  SP Chalin

III miejsce – Mateusz Kociemski  - SP Brudzeń Duży

 

 

 

            MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

"UŻYWKOM STOP - DOPALACZE I NARKOTYKI TO NIE NAJLEPSZY KROK"

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Używkom Stop-dopalacze i narkotyki to nie najlepszy krok” rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII oraz klasy gimnazjalne. Konkurs zorganizowała nauczycielka plastyki p. Hanna Waszkiewicz. Do konkursu wpłynęło 51 prac plastycznych z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa w Tłuchowie – 1 praca plastyczna
  • Szkoła Podstawowa we Wielgiem – 3 prace plastyczne
  • Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym – 7 prac plastycznych
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie – 9 prac plastycznych
  • Szkoła Podstawowa w Krojczynie – 10 prac plastycznych
  • Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 21 prac plastycznych

Komisja konkursowa ogłosiła następujące wyniki konkursu:

Klasy IV-VI

I miejsce – Oliwia Rydlewska – SP Dobrzyń nad Wisłą

II miejsce -  Julia Wasilewska  -  SP Dobrzyń nad Wisłą

III miejsce – Gabriela Wierzbicka  - SP Dobrzyń nad Wisłą

 

Wyróżnienia:

Gabriela Sujka - SP Dobrzyń nad Wisłą

Karolina Krakowska – SP Krojczyn

Łukasz Zawitowski – SP Dobrzyń nad Wisłą

 

Klasy VII-VIII i klasy gimnazjalne

1 miejsce – Izabela Zabost – SP Tłuchowo

2 miejsce – Adrianna Kołodziejska – SP Chalin

3 miejsce – Oliwia Żurawska – SP Chalin

Laureaci konkursu zostali powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursów profilaktycznych, natomiast uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2019r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Chalinie.