Wycieczka do Górzna

        15-16 listopada 2017r. uczniowie klas IV-VI wyjechali do Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie.  Pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie zaczęliśmy od  wędrówki ścieżką edukacyjną wiodącą do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój. Podczas wycieczki do rezerwatu uczestnicy zapoznali się z formami ochrony przyrody w Polsce, dowiedzieli się, jakie rzadkie rośliny i ich zbiorowiska występują na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Zapoznali się z typami siedlisk leśnych oraz obserwowali ślady różnych zwierząt. Uczyli się rozpoznawania wybranych gatunków drzew liściastych i ich właściwości.

Po powrocie z rezerwatu uczestnicy wycieczki uczestniczyli w  zajęciach, w oparciu o materiały przygotowane przez przewodnika - prezentacje multimedialne czy też filmy.

Zajęcia edukacyjne, prowadzone przez przewodnika Ośrodka Wilga w Górznie, niezależnie od tego, czy odbywały się w terenie, czy w ośrodku edukacyjnym, zawsze angażowały wszystkich uczestników! Nie był to suchy wykład, tylko nauka poprzez doświadczenie i pracę w terenie. Wszystkie pomoce i  przygotowane eksponaty, których można było dotknąć i zbadać naukowo, dodatkowo absorbowały dzieci.