Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     

 

 

 

Wakacje minęły,
Uleciały jak chmurki na niebie.
Dzieci plecaki wzięły
I biegną szkoło do ciebie
Z pytaniami:
-Czy tęskniłaś za nami?
-Czy brak ci było gwaru, hałasu?
-Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?

I tak dzieci pytały,
I tak szkole marudziły,
Że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła ,
I dzieci do siebie zaprosiła…

          

        3 września 2018r. odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Jedną z większych zmian w życiu szkoły było powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie, w skład którego wchodzą  Przedszkole w Chalinie oraz Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie.

            O godzinie 9.00 Pani Dyrektor Marzena Marczewska-Brzeska dokonała inauguracji roku szkolnego 2018/2019 wśród przedszkolaków, zaś o godzinie 10.00 rozpoczęli rok szkolny uczniowie szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjum. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Krzysztof Głowacki,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą – Pan Jerzy Żurawski, Radny - Pan Mirosław Mierzejewski, Ksiądz Senior parafii w Mokowie –Tadeusz Lipowski oraz Ksiądz Proboszcz – Zbigniew Milczarek.

            Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie Pani Marzena Marczewska-Brzeska poinformowała zgromadzonych o zaistniałych zmianach w szkole, przydzieliła wychowawstwa i sale lekcyjne, a uczniom i nauczycielom życzyła sukcesów edukacyjnych. W tym roku jubileusz pracy nauczycielskiej obchodzili Pani Agnieszka Żołnowska (25-lecie pracy) i  Ksiądz Zbigniew Milczarek (30-lecie pracy katechetycznej). Z tej okazji Dyrektor szkoły złożyła gratulacje Drogim Jubilatom, życząc wytrwałości w realizacji celów i  zadowolenia z pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pan Viceburmistrz Krzysztof Głowacki apelował do dzieci o zachowanie bezpieczeństwa w szkole oraz życzył im dobrych wyników w nauce i realizacji marzeń. Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie przekazał szkole nowy sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany na lekcjach wychowania fizycznego.

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Zbigniew Milczarek powinszował Pani Krystynie Bukowskiej-Trzeciak otrzymania od Biskupa Pomocniczego Ks. Mirosława Milewskiego medalu „Zasłużony dla katechizacji w Diecezji Płockiej”.

            Ksiądz proboszcz udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa, aby rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 przyniósł radość uczniom, rodzicom i nauczycielom!