Podziękowanie

 

PODZIĘKOWANIA  DLA  RADY  RODZICÓW  PRZEDSZKOLA

 

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz dzieci z Przedszkola w Chalinie

 

 serdecznie dziękują

 

 Radzie Rodziców działającej w roku szkolnym 2018/2019

 

za zaangażowanie, trud  i owocną pracę na rzecz naszego przedszkola.

 

 

 

Dziękujemy za pomoc przy organizacji wielu imprez przedszkolnych,

 

za zakup koszulek dla wszystkich dzieci oraz zabawek,

 

które cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych podopiecznych

 

 i umilają im czas spędzany w przedszkolu.

 

Dziękujemy