Mityng Lekkoatletyczny Chalin 2018 za nami

 Mityng Lekkoatletyczny Chalin 2018 za nami

Dnia 29 maja 2018 roku, po raz jedenasty z rzędu, na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie odbył się Mityng Lekkoatletyczny Chalin 2018. 

Młodzież i dzieci rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych do 6 klasy w czwórboju lekkoatletycznym (bieg na 60m, skok w dal lub skok wzwyż do wyboru, rzut piłeczką palantową, bieg długi (ze względu na upały w uzgodnieniu i innymi opiekunami skróciliśmy dystans biegu: dziewczęta biegły na 300m, chłopcy na 600m) indywidualnie i drużynowo, oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców. Każdy zawodnik brał udział we wszystkich konkurencjach, a wyniki przeliczane były na punkty według tabel wielobojowych. Suma tych punktów stanowiła o miejscu zawodnika i drużyny. W kategorii starszej udział wzięli uczniowie klas siódmych oraz pozostałe klasy gimnazjalne. Młodzież wybierała sobie dwie konkurencje w których mogła wystartować, a były to: skok w dal, skok wzwyż, bieg na 100m, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut piłką palantową. Do zawodów zgłosiły się zespoły uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą i Szkoły Podstawowej w Chalinie.

W zawodach padło kilka wartościowych wyników. W biegu na 60m i w skoku w dal  chłopców młodszych zwyciężył Paweł M. z SP w Chalinie z wynikami odpowiednio 8,33s i 4,62m ustanawiając nowe rekordy szkoły. W grupie starszej, w pchnięciu kulą chłopców (5kg), wygrał Łukasz Z. z SP w Chalinie ustanawiając rekord szkoły wynikiem 12,40m. W skoku wzwyż pierwsze miejsce zajął Kamil B. z SP w Dobrzyniu nad Wisłą -169 cm, a w biegu na 100m Arkadiusz K. z SP w Brudzeniu Dużym – 12,28s.

Zwycięzców nagrodzono pucharami, statuetkami, medalami i dyplomami zakupionymi ze środków pozyskanych z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą.

Zorganizowania i przeprowadzenia zawodów podjęli się Monika Specjalska i Piotr Gajewski- nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im Noblistów Polskich w Chalinie.