eTwinning w naszej szkole

 • eTwinning - Chemistry in the kitchen

   

   

  „Chemistry in the kitchen” - czyli ciekawe doświadczenia chemiczne w domowym laboratorium – był wspólnym projektem Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie, Polska i Kölcsey Ferenc Általános Iskola w Törökszentmiklós, Węgry. Koordynatorką i założycielką projektu była p. Joanna Kranc – opiekun koła językowego. Przedsięwzięcie realizowane było od października 2012 r. i zostało zakończenie w marcu 2013 r. Projekt był odpowiedzią na najczęściej stawiane przez dzieci pytania „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?” a także był inspiracją do wykazania, że kuchnia może być poligonem do wykonania ciekawych, ale bezpiecznych doświadczeń przy użyciu substancji używanych, na co dzień. Celem inicjatywy było promowanie zainteresowania naukami ścisłymi wśród młodych ludzi, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i językiem angielskim, ale również propagowanie współpracy pomiędzy uczniami z różnych krajów.

  Wspólnie z partnerką, Judit Kavacs, ustaliłyśmy, że nadrzędnym celem projektu będzie wykonanie przez uczniów każdej szkoły prostych eksperymentów i zamieszczanie relacji-sprawozdania na platformie Twin Space.

  W projekcie uczestniczyli chętni członkowie koła języka angielskiego z klas V i VI: Dominika Górecka, Aleksandra Ignaczak, Patrycja Gościńska, Wiktoria Ziembakowska, Adrianna Cieślińska, Kamila Ambroziak, Anna Majewska, Kacper Balcerowski, Mateusz Dąbrowski, Michał Gabarski, Tomek Statkiewicz, Bartosz Zych, Adam Orych, Daniel Górecki.

  W pierwszym etapie projektu dzieci z Polski i Węgier przygotowały prezentacje multimedialne na temat swojego kraju, miejscowości i szkoły. Uczniowie z klasy V: Mateusz Dąbrowski i Michał Gabarski wykonali prezentację naszej okolicy i szkoły w programie Windows Movie Maker. Wirtualny kontakt pozwolił nam na wędrówki po szkole i mieście naszych partnerów, bez pakowania walizek i spędzania wielu godzin na lotniskach i w samolotach. Za pomocą kliknięcia myszką komputerową poznaliśmy tradycję, kulturę i najważniejsze wydarzenia z historii Węgier.

  W drugim etapie uczniowie dobrali się w pary i wybrali tematykę doświadczeń spośród zaproponowanych przez koordynatorkę projektu. W odstępach dwutygodniowych uczniowie w parach przygotowali, demonstrowali i wzajemnie nagrywali własne eksperymenty. Zanim jednak eksperyment został wykonany, uczniowie obserwowali i przewidywali wnioski z doświadczeń. Zapoznawali pozostałych członków koła języka angielskiego z nowym słownictwem i sprzętem „laboratoryjnym”. Ukoronowaniem każdych zajęć było przedstawienie w atrakcyjny sposób doświadczenia w języku angielskim. Nasze prezentacje oraz materiały otrzymywane od partnerów służyły i nadal służą jako pomoce dydaktyczne podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

  Efektem końcowym realizowanego projektu było przygotowanie „video słowniczka” a także słowniczka obrazkowego z przeprowadzonych badań przez wszystkich uczniów z Polski i Węgier. W marcu uczniowie opracowali także gazetkę szkolną zredagowaną w języku angielskim, której tematem przewodnim była realizacja projektu eTwinning w ramach współpracy międzynarodowej.

  Uczniowie odnieśli bardzo wiele korzyści uczestnicząc w projekcie „Chemistry in the kitchen”. Projekt był realizowany w języku angielskim, więc wszystkie zadania wymagają użycia języka obcego zarówno w mowie, jak i w piśmie. Realizując projekt, uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania prostych eksperymentów, byli motywowani do samodzielnego poszukiwania informacji, uczyli się twórczo działać w zespole i dzielić swoją wiedzą z innymi członkami grupy. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w realizacji projektu komputer, skaner, drukarka oraz różnorodne oprogramowanie stanowiły podstawowe narzędzia pracy. Za pomocą aparatu cyfrowego i kamery rejestrowaliśmy obrazy i sceny z przeprowadzonych doświadczeń. Oglądaliśmy, używając rzutnika multimedialnego, przesyłane nam przez szkołę partnerską filmy.

  Poniżej zamieszczone są wybrane materiały z przeprowadzonych eksperymentów i przedsięwzięć.

   

                                                                                                                                                                                                           Joanna Kranc

   

   

   

  Lava lamp from asza72
   

   

   

 • eTwinning - Christmas postcard

   

  Od listopada 2012 roku członkowie koła literackiego pod opieką p. Agnieszki Witkowskiej realizowali we współpracy międzynarodowej  europejski projekt eTwinning. Byli to: Kamila Ambroziak, Adriana Cieślińska, Dominika Górecka, Patrycja Gościńska, Aleksandra Ignaczak, Anna Majewska, Paweł Sądej i Wiktoria Ziembakowska. Celem projektu  zatytułowanego „Christmas postcard”  było poszerzenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach europejskich.   

  W pierwszym etapie dzieci z naszej szkoły przygotowały prezentacje multimedialne na temat świąt Bożego Narodzenia w szkole  w Chalinie i w Polsce – tradycyjnych potraw wigilijnych, znaczenia symboli świątecznych – choinki, opłatka, prezentów, szopki,  jasełek, kolęd, św. Mikołaja, itp. W dalszej części wykonali pięknie ozdobione kartki świąteczne i redagowali życzenia do szkół partnerskich w języku ojczystym oraz w języku angielskim. Wysłali je za pośrednictwem tradycyjnej poczty i z niecierpliwością czekali na odpowiedź od naszych partnerów europejskich. Uczniowie otrzymali wiele pocztówek z życzeniami od dzieci ze szkół z: Polski (z Gimnazjum w Barcinie), Rumunii, Czech, Łotwy, Litwy, Słowacji, Włoch, Chorwacji, Austrii, Portugalii, Norwegii, Grecji, Francji i Turcji.

  Kartki zostały zaprezentowane na wystawce, by uczniowie szkoły i ich rodzice mogli osobiście doświadczyć magii świąt Bożego Narodzenia w Europie i odczytać życzenia świąteczne. Na zajęciach koła literackiego oglądali na Twin Space prezentacje szkół partnerskich o zwyczajach bożonarodzeniowych i wzbogacali wiedzę o świątecznej tradycji. Dzięki tym prezentacjom uczniowie poznali podobieństwa i różnice kulturowe państw Europy.

  Oprócz wiedzy teoretycznej zdobyli wiedzę praktyczną, dotyczącą komunikowania się z obcokrajowcami w języku angielskim, redagowania życzeń, adresowania kopert, sprawnego posługiwania się technologią komputerową i informacyjną np. za pomocą poczty elektronicznej, Skype’a lub platformy Twin Space. Nauczyli się planowania pracy, zarządzania czasem własnym, umiejętności współpracy w grupie i kreatywności.

  W przyszłości pragniemy rozwijać współpracę z europejskimi partnerami projektu.

  Projekt „Christmas postcard” zdobył Odznakę jakości „eTwinning Label” przyznaną przez Narodowe i Centralne Biuro Akcji eTwinning.

   

                                                                                                                                                          Agnieszka Witkowska

 • eTwinning - Eurodance 2012

  Od marca 2012r. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie pojawiła się na europejskim portalu edukacyjnym Europejskiego Partnerstwa Szkół Bliźniaczych. Etwinning stał się nieodłącznym elementem życia szkoły. Koordynatorką projektu była nauczycielka języka angielskiego Joanna Kranc.