Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie pierwszoklasistów

 

11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły pani Marzena Marczewska-Brzeska rozpoczęła uroczystość od powitania uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Szczególne słowa skierowała do pierwszoklasistów życząc im, aby przy pomocy przyjaznych nauczycieli, życzliwych koleżanek i kolegów z klas starszych udało im się pokonać wszelkie trudności i sprostać zadaniom, jakie stawia przed nimi szkoła.

Pierwszoklasiści zaprezentowali gościom swoje umiejętności: wokalne, recytatorskie i taneczne w części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem pani Ewy Szymańskiej, pani Hanny Waszkiewicz oraz pani Judyty Jakubowskiej. Następnie najmłodsi uczniowie w asyście pocztu sztandarowego złożyli uroczystą przysięgę. Przyrzekali godnie reprezentować szkołę, rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani dyrektor w obecności społeczności szkolnej i licznie zgromadzonych rodziców dokonała pasowania na ucznia, życząc dzieciom wielu sukcesów w nauce, a pani wychowawczyni Ewa Szymańska wręczyła okolicznościowe dyplomy.

Dzień Edukacji Narodowej to również święto wszystkich nauczycieli
i pracowników oświaty. Z tej okazji uczniowie klas VII-VIII oraz III pod opieką pani Agnieszki Witkowskiej i pana Waldemara Majewskiego przygotowały program artystyczny, w którym i na poważnie, i na wesoło, wierszem i piosenką podziękowano wszystkim pracownikom za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów.

Kolejna część uroczystości poświęcona była wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom obsługi, którym pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie. Wśród nagrodzonych nauczycieli są: Agnieszka Witkowska, Jolanta Ochej, Justyna Sadowska, Agnieszka Żołnowska i Janusz Jabłoński. Spośród pracowników niepedagogicznych nagrodę otrzymali: Bogusława Piórkowska i Anna Chrapkowska. Pani M. Marczewska-Brzeska poinformowała również, że dwie nauczycielki otrzymały Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą -  Izabela Lewandowska i Maria Ryczkowska.