Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

            Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Informacje będą przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego - prosimy o systematycznie logowanie się na stronie dziennika.

            Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny apelują, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie był potraktowany przez uczniów jako ferie, a także o to, aby nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Jeśli mamy taką możliwość, zostańmy w domu. Zachowujmy się odpowiedzialnie.