Zebrania rodziców

Dnia 19 września 2019 r.  odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami (wywiadówka).


Porządek spotkania:

 

 

I      Zebranie ogólne:

1. Informacja o organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 przedstawi dyrektor szkoły.

2. Sprawy Rady Rodziców przedstawi Przewodnicząca Rady Rodziców.

 

 

II      Spotkania z wychowawcami klas.