Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 7/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie
i Przedszkola w Chalinie.

z dnia 05 czerwca 2020 r.

w sprawie nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie i Przedszkola w Chalinie

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późniejszymi zmianami

 zarządzam, co następuje:

§ 1. Nauczanie zdalne  przedłużone jest do 26 czerwca 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.