Zarządzenie Dyrektora

 

Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie odwieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780), uchylającą między innymi czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół podstawowych zważywszy na możliwość zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Odwieszam zajęcia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie na prowadzenie zajęć z rewalidacji, konsultacji dla klas VIII od dnia 25 maja 2020r. i konsultacji dla klas IV-VIII od 01 czerwca 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Chalin, 22 maja 2020r.

(Załączniki czytaj dalej)