Zarządzenie Dyrektora

 

 

Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora Przedszkola w Chalinie

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie odwieszenia zajęć w Przedszkolu w Chalinie

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780), uchylającą między innymi czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz

na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Odwieszam zajęcia w Przedszkolu w Chalinie w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego od dnia 18 maja 2020r.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

(Załączniki czytaj dalej)