Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      Tegoroczne zakończenie roku szkolnego przebiegało w pojedynczych grupach klasowych w salach lekcyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

      Pani Dyrektor i Pan Dyrektor witali uczniów poszczególnych klas, gratulowali osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu, informując o zdobytych wyróżnieniach, dyplomach i  stypendiach oraz nagrodach książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców. Życzyła wszystkim uczniom zdrowych i bezpiecznych wakacji.