Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Literackim "Mój wymarzony zawód"

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował VII edycję konkursu "Mój wymarzony zawód" - adresowanego do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Celem konkuru było zachęcenie młodych osób do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy, zapotrzebowaniem na zawody oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłego pracownika. Akcja ta miała na celu również podniesienie świadomości wśród uczniów o wadze decyzji edukacyjnych, jakie podejmują na etapie szkoły podstawowej oraz to, że decyzje te będą miały wpływ na ich sytuację zawodową w przyszłości.  

W tegorocznej edycji konkursu, udział wzięli uczniowie z 111 szkół podstawowych ze wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.  Zgłoszenia przesłało 423 uczniów ze szkół podstawowych. Wybrano 15 laureatów konkursu oraz 15 osób, którym przyznano wyróżnienia. Nasi siódmoklasiści: Julia Lewandowska, Michał Chyżyński i Konrad Kowalski zostali wyróżnieni w tym konkursie literackim. Ich opisy zamieszczono na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Serdecznie gratulujemy!