Wyniki Rekrutacji do Przedszkola

 

Wyniki rekrutacji do Przedszkola w Chalinie na rok szkolny 2019/2020

 

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wszystkie dzieci zastały przyjęte do przedszkola. Lista przyjętych dzieci została wywieszona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie.

Dyrektor Szkoły

Marzena Marczewska-Brzeska