Wyniki konkursy plastycznego „Zima wokół nas”

22 stycznia 2018r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas 0 – III „Zima wokół nas”. Jury w składzie: Hanna Waszkiewicz – nauczyciel plastyki, Małgorzata Danielewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Agnieszka Żołnowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej dokonało oceny prac wg następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, oryginalność, pomysłowość w ujęciu tematu, estetyka wykonania oraz łączenie technik plastycznych.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce – Kaja Tuzimek kl. 0

II miejsce – Nikola Gajewska – kl. I

                        Martyna Przymirska – kl. I

III miejsce – Angelika Krzeszewska – kl. 0

                         Michał Górczyński – kl. I

 Wyróżnienia: 

Maria Żołnowska kl. I  

Kacper Ciarkowski kl.0   

Wojciech Kacprowicz kl. III     

Michał Kacprowicz kl.0

 Organizatorem konkursu była wychowawczyni klasy 0 – p. Katarzyna Barska