Wyniki konkursu plastycznego klas I-III "Moja mała Ojczyzna"

 

     W związku z realizacją projektu „Piękna Nasza Polska Cała” w listopadzie 2018r.  w naszej  szkole  został zorganizowany konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pt. „Moja mała Ojczyzna”. Zadaniem dzieci było wykonanie wraz z rodzicami pracy plastycznej na temat swojej małej Ojczyzny. Technika wykonywania prac była dowolna. Dzieci chętnie i z dumą dostarczały  przygotowane przez siebie i rodziców prace plastyczne. Konkurs ten miał na celu uwrażliwienie dzieci na wartości patriotyczne naszego kraju, ale także był doskonałą okazją do patriotycznej  integracji rodzinnej. Ukazanie piękna Polski, to przede wszystkim pokazanie dzieciom piękna rodziny.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie prac plastycznych!

 

Dnia 26 listopada 2018 roku komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła zwycięzców.

 

Wyniki konkursu:

            Miejsce I – Krzysztof Szcześniewski kl. II

            Miejsce II – Michał Kacprowicz kl. I

            Miejsce III - Maria Żołnowska kl. II

 

 

 

Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia:

            Wyróżnienie – Martyna Przymirska kl. II

            Wyróżnienie – Kaja Tuzimek kl. I

Konkurs został zorganizowany przez panią Agnieszkę Żołnowską.

 

Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Serdecznie gratulujemy.