Wyniki konkursu "Godło Polski"

      Realizując projekt „Piękna Nasza Polska Cała”,  na warsztatach artystycznych dla klas I-III prowadzonych  przez p. Ewę Szymańską został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Godło Polski”.  Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartości patriotyczno – narodowe, uczczenie 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową. Dzieci indywidualnie  i  samodzielnie wykonywały prace w dwóch etapach.  Najpierw rysowały kartkę woskiem, a potem malowały ją czerwoną farbą plakatową. Na  drugiej godzinie zajęć warsztatowych  określoną techniką, wydrapywanie ostrym patyczkiem,  wykonywały nasze godło.

     Dnia 16.11.2018 roku komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła zwycięzców.

Wyniki konkursu:

            Miejsce I - Justyna Ziółkowska kl. III

            Miejsce II - Maria Żołnowska kl. II

            Miejsce III - Weronika Tomkiewicz kl. III

Serdecznie gratulujemy młodym artystom.