Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     31 października 2018r. odbyły się wybory do Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego, w których brali udział uczniowie klas VI-VIII oraz klasy III gimnazjalne. Dla uczniów szkoły to wielkie wydarzenie, poprzedzone burzliwą kampanią wyborczą. Głosując w wyborach, wybierają swoich kandydatów, którzy mają prawo przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektor  wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły.

 

      Przewodniczącym Małego Samorządu Uczniowskiego został uczeń klasy VIa – Piotr Chojnacki, zdobywając przewagę nad Jakubem Witkowskim, Wiktorią Mrowicką, Julią Lewandowską,  Piotrem Plec i Patrycją Uzdowską.

 

    Na przewodniczącą Dużego Samorządu Uczniowskiego wybrano uczennicę klasy IIIa – Weronikę Pączek. W pracy społecznej na rzecz uczniów pomagać jej będą  Karolina Czubakowska, Wiktoria Sadowska, Dagmara Kaźmierska oraz Kinga Potalska i Bartosz Żołnowski.

 

       Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 będą Agnieszka Witkowska i Waldemar Majewski.