Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

            30 października 2017r. odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego, w których brali udział uczniowie klas I-V. Tego samego dnia przeprowadzono także wybory do Dużego Samorządu Uczniowskiego dla klas VI-VII oraz klas gimnazjalnych. Dla uczniów szkoły to wielkie wydarzenie, poprzedzone burzliwą kampanią wyborczą. Głosując w wyborach, wybierają swoich kandydatów, którzy mają prawo przedstawić radzie pedagogicznej, radzie   rodziców oraz dyrektor  wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły.

           

            Przewodniczącą Małego Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy IVa - Julia Mrowicka, zdobywając znaczną przewagę nad Julią Lewandowską i Piotrem Chojnackim.

 

 

            Na przewodniczącą Dużego Samorządu Uczniowskiego wybrano uczennicę klasy IIIb – Aleksandrę Kaźmierską. W pracy społecznej na rzecz uczniów pomagać jej będą Maria Wojtycka oraz Karolina Czubakowska.

           

       Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18 będą Agnieszka Witkowska i Waldemar Majewski.