Wizyta Dzielnicowego

      Dzielnicowy st. sierż. Bartosz Brański spotkał się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie. Policjant opowiadał uczniom o bezpieczeństwie
i odpowiedzialności prawnej nieletnich.

St. sierż. Bartosz Brański, dzielnicowy z dobrzyńskiego komisariatu w ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, przeprowadził pogadankę dla uczniów klas VII-VIII i klas gimnazjalnych.

Dzielnicowy poruszył tematykę przemocy rówieśniczej, demoralizacji oraz poruszania się pojazdami mechanicznymi po drogach publicznych bez uprawnień. Uczniowie rozmawiali z dzielnicowym o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione przez nich czyny. Policjant przypomniał znaczenie takich pojęć jak: nieletni, demoralizacja, czyn karalny. Informował także, że instytucją właściwą do rozpatrywania spraw nieletnich jest sąd rodzinny.