Wizyta Dzielnicowego

      Dzielnicowy asp. szt. Artur Gałczyński spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Chalinie. Policjant opowiadał uczniom o bezpieczeństwie i odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Asp. szt. Artur Gałczyński, dzielnicowy z dobrzyńskiego komisariatu w ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, przeprowadził pogadanki dla uczniów klas IV-VII i klas gimnazjalnych.

Zajęcia odbyły się w klasach. Dzielnicowy spotkał się z uczniami by rozmawiać na temat przemocy rówieśniczej, demoralizacji oraz środkach psychoaktywnych. Policjant wyjaśnił dzieciom i młodzieży czym jest przemoc, obrazowo przedstawił rodzaje przemocy oraz powiedział o konsekwencjach jej stosowania. Uczniowie rozmawiali z dzielnicowym o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione przez nich czyny. Policjant przypomniał znaczenie takich pojęć jak: nieletni, demoralizacja, czyn karalny. Informował także, że instytucją właściwą do rozpatrywania spraw nieletnich jest sąd rodzinny.