Wiktoria Ziembakowska – laureatką Konkursu z Języka Polskiego

Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy VI Wiktorii Ziembakowskiej zdobycia tytułu laureatki konkursu Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z języka polskiego.

Wiktoria od listopada sumiennie przygotowywała się pod opieką polonistki Agnieszki  Witkowskiej do kolejnych etapów konkursu, począwszy od eliminacji szkolnych, po rejonowe we Włocławku, kończąc na etapie wojewódzkim w Bydgoszczy, który odbył się 25 stycznia 2014r. Zadania konkursowe na każdym etapie obejmowały wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej z języka polskiego dla szkoły podstawowej, poszerzone o treści związane z odbiorem tekstów kultury, znajomością lektur określonych w regulaminie, nauką o języku i poprawnością wypowiedzi.

Dla Wiktorii tytuł laureatki konkursu KO wiąże się z następującymi uprawnieniami:

1) wyszczególnieniem osiągnięć na świadectwie szkolnym;

2) celującą roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu;

3) zwolnieniem ze sprawdzianu przeprowadzanego na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej i tym samym uzyskanie ze sprawdzianu najwyższego wyniku;

4) przyjęciem do wybranego publicznego gimnazjum, niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły.

 

Jesteśmy dumni z osiągnięć Wiktorii Ziembakowskiej i życzymy jej kolejnych sukcesów!