Uroczyste podsumowanie międzyszkolnych konkursów profilaktycznych

6 czerwca 2019r. uroczyście wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom międzyszkolnych konkursów profilaktycznych realizowanych w ramach akcji profilaktycznych „Młodość bez uzależnień” dla klas IV-VIII i klas gimnazjalnych oraz „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” dla uczniów klas I-III.

Było nam wyjątkowo miło gościć nauczycieli, rodziców i uczniów z zaprzyjaźnionych szkół, także spoza gminy Dobrzyń nad Wisłą.   Na początku  odbyło się przedstawienie uczniów z Chalina o tematyce profilaktycznej nt. uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, do którego scenariusz i oprawę artystyczną przygotowały panie Agnieszka Witkowska i Maria Bukowska. Następnie uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne i nagrody za udział w konkursach, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie dzieci.

W ramach akcji odbyły się:

1. Międzyszkolny konkurs plastyczny na temat zdrowego stylu życia pod hasłem „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” dla uczniów klas I-III zorganizowały nauczycielki Zespołu-Przedszkolnego w Chalinie:p. Izabela Lewandowska i p. Weronika Krzeszewska.

Wyniki konkursu dla klas I-III:

I miejsce - Maja Szklarska kl. I SP w Dyblinie

II miejsce – Aleksandra Nowakowska kl. III SP w Dobrzyniu nad Wisłą

III miejsce – Maria Żołnowska kl. II SP w Chalinie

 

Wyróżnienia:

Martyna Krankiewicz  kl. I SP w Chalinie

Hubert Wysiński kl. I SP w Dyblinie

Jakub Kolasa kl. I SP w Chalinie

 

2. Międzyszkolny konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. „Młodość bez uzależnień” zorganizowały nauczycielki Zespołu-Przedszkolnego w Chalinie: p. Joanna Kranc i p. Justyna Sadowska.

Wyniki konkursu dla klas IV-VIII i klas gimnazjalnych:

I miejsce – Piotr Chojnacki – SP Chalin

II miejsce -  Piotr Sadowski -  SP Chalin

III miejsce – Mateusz Kociemski  - SP Brudzeń Duży

 

 

3. Międzyszkolny konkurs plastyczny „Używkom Stop-dopalacze i narkotyki to nie najlepszy krok” rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII oraz klas gimnazjalnych. Konkurs zorganizowała nauczycielka plastyki p. Hanna Waszkiewicz.

Wyniki konkursu dla klas IV-VI:

I miejsce – Oliwia Rydlewska – SP Dobrzyń nad Wisłą

II miejsce -  Julia Wasilewska  -  SP Dobrzyń nad Wisłą

III miejsce – Gabriela Wierzbicka  - SP Dobrzyń nad Wisłą

 

Wyróżnienia:

Gabriela Sujka - SP Dobrzyń nad Wisłą

Karolina Krakowska – SP Krojczyn

Łukasz Zawitowski – SP Dobrzyń nad Wisłą

 

Wyniki konkursu dla klas VII-VIII i klas gimnazjalnych:

1 miejsce – Izabela Zabost – SP Tłuchowo

2 miejsce – Adrianna Kołodziejska – SP Chalin

3 miejsce – Oliwia Żurawska – SP Chalin

            Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów profilaktycznych. Gratulujemy odniesionego sukcesu.