Szkolny konkurs języka angielskiego

 

 

Dnia 28 maja 2018r. w naszej szkole odbyła się XV edycja Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego, który adresowany był do uczniów klas IV-VI. W tym roku do konkursu przystąpiło 58 uczniów.

Celem konkursu było zachęcanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych i poszerzanie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Uczniowie pisali test jednokrotnego wyboru.  Zadania językowe sprawdzały umiejętności językowe (czytanie i słuchanie ze zrozumieniem) oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie adekwatnym dla danej klasy. Testy dla poszczególnych klas były zróżnicowane i obejmowały zagadnienia z podstawy programowej języka     nowożytnego dla II etapu edukacyjnego.

Wyniki konkursu są następujące:

Mistrz języka angielskiego w klasie IV – Kinga Ziółkowska

Mistrz języka angielskiego w klasie V – Klaudia Nowińska

Mistrz języka angielskiego w klasie VI – Aleksander Cieśliński

Duża liczba uczestników etapu szkolnego świadczy o rosnącym zainteresowaniu jakim cieszy się konkurs. Dziękuję uczniom za zaciętą rywalizację oraz chęć sprawdzenia własnej wiedzy.

Organizator konkursu:

Joanna Kranc