Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     W piątek, 28 września 2018r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w tym dniu na całym świecie. Do akcji w  tym roku szkolnym  zgłosiło się 4588 szkół z całego świata, w tym 4310 z Polski!.  ŚDTM był w naszej szkole dużym wydarzeniem. Najpierw przez tydzień trwały przygotowania, podczas których uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia na lekcjach matematyki oraz w czasie przerw wykorzystując różne formy „tabliczkowych” gier i zabaw typu: „Marmur”, „Matematyczne spacery”.  Uczniowie w kolejne dni mieli za zadanie znać „hasło” i „odzew” związane oczywiście z tabliczką mnożenia, które widniały na gazetce poświęconej obchodom ŚDTM. 28 września 2018r. w szkole królowała Tabliczka Mnożenia i było to widoczne w klasach oraz na szkolnych korytarzach, gdzie utworzone były „tabliczkowe kąciki”, w których można było potrenować obliczenia. Podczas treningów uczniowie między sobą rywalizowali, współpracowali i przede wszystkim doskonalili swoje umiejętności. Tego dnia, zgodnie z hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”, przystąpiliśmy do obchodów Święta Tabliczki Mnożenia. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas krótkich egzaminów  pisemnych lub ustnych z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami byli uczniowie, którzy wcześniej zaliczyli testy kwalifikacyjne na 100%.  To Oni tworzyli  specjalną Komisję Egzaminacyjną. Koordynatorem lokalnym ŚDTM w nasze szkole była pani Maria Bukowska. W tym dniu role  się odwróciły i to młodsi uczniowie mogli odpytywać starszych kolegów, nauczycieli a nawet rodziców. Komisja Egzaminacyjna przepytywała dorosłych i rówieśników. Wszyscy egzaminowani, którzy pomyślnie zdali egzamin, uzyskali tytuł i odznakę „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. ŚDTM 2018 upłynął w radosnej atmosferze, pełnej nowych przeżyć i satysfakcji. Wszyscy uczniowie zaangażowali się w przygotowania i realizację poszczególnych zadań na miarę swoich możliwości, za co im serdecznie dziękuję.