STOP UZALEŻNIENIOM- ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW Z PCK

W poniedziałek  19 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie z dr Anną Grabowską-Dąbek, nauczycielem Zespołu Szkół Samochodowych, pedagogiem - doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pani doktor przeprowadziła pogadankę na temat używek: dopalaczy, narkotyków, alkoholu, w której wzięli udział uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wraz z opiekunami. 20 –letnie doświadczenie zawodowe Pani Anny Grabowskiej-Dąbek  jest przydatne w prowadzeniu warsztatów pedagogiczno-psychologicznych, ponieważ przedstawione młodzieży historie oparte są na faktach. Dzięki temu są bardziej zrozumiałe dla uczniów i dają im wiele do myślenia.

Pani dr Anna Grabowska–Dąbek współpracuje również z Polskim Czerwonym Krzyżem, przy którym działa telefon zaufania. Każdy, kto potrzebuje pomocy, może zadzwonić i szukać wsparcia.

Spotkanie zorganizowała koordynator Szkolnego Koła PCK - Monika Specjalska.