Rekrutacja – wyniki

 

W Przedszkolu w Chalinie zakończyła się rekrutacja przyjęcia do Przedszkola w Chalinie na rok szkolny 2020/2021. Wszyscy rodzice, którzy odesłali potwierdzenia woli przyjęcia, ich dzieci są na liście przyjętych. Pozostali rodzice są proszeni o potwierdzenie, może być na gotowym druku lub w e-mailu oświadczenie, że potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na adres szkoły spchalin@op.pl. lub sms  na numer telefonu 696050315. Do rodziców, którzy podali adres e-mail są wysyłane potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola. Do pozostałych będą wysłane sms potwierdzające.

 

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie zakończyła się rekrutacja przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Wszyscy rodzice, którzy odesłali potwierdzenia woli przyjęcia, ich dzieci są na liście przyjętych. Pozostali rodzice są proszeni o potwierdzenie, może być na gotowym druku  lub w e-mailu oświadczenie, że potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły na adres szkoły spchalin@op.pl. lub sms  na numer telefonu 696050315. Do rodziców, którzy podali adres e-mail są wysyłane potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły. Do pozostałych będą wysłane sms potwierdzające.