Rekrutacja – wyniki

W Przedszkolu w Chalinie zakończył się termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wpłynęło 66 wniosków i deklaracji o kontynuowaniu. W wyniku weryfikacji ustalono listę kandydatów zakwalifikowanych:  dzieci 6 letnie – 21, dzieci 5  letnie – 16, dzieci 4 letnie – 13, dzieci 3 letnie – 16. Wszyscy kandydaci są zakwalifikowani do przyjęcia. Ponieważ nie wszyscy rodzice podali e-maile nie wysyłamy powiadomień. Od dnia 03 kwietnia do dnia 08 kwietnia 2020r. proszę rodziców kandydatów o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w postaci oświadczenia lub według załącznika 1– „wola przyjęcia do przedszkola” na adres szkoły spchalin@op.pl

 

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie zakończyła się termin składania wniosków o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Wpłynęło 17 wniosków. W wyniku weryfikacji ustalono listę kandydatów zakwalifikowanych. Wszyscy kandydaci są zakwalifikowani do przyjęcia. Ponieważ nie wszyscy rodzice podali e-maile nie wysyłamy powiadomień. Od dnia 03 kwietnia do dnia 08 kwietnia 2020r. proszę rodziców kandydatów o potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie w postaci oświadczenia lub według załącznika 2– „wola przyjęcia do klasy I ” na adres szkoły spchalin@op.pl