REKRUTACJA


Szanowni Państwo


rekrutacja do Przedszkola w Chalinie i do klasy I Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie od dnia dzisiejszego (17.03.2020r.) odbywa się drogą elektroniczną. Wypełnione wnioski proszę przesłać na spchalin@op.pl w temacie napisać rekrutacja.

Dotyczy osób, które nie złożyły jeszcze wniosków.

 

 

Marzena Marczewska-Brzeska-dyrektor