Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Zarząd:

1. Marcin Żurawski - przew.

2. Jerzy Żołnowski - z-ca przew.

3. Barbara Łękawska - skarbnik

4. Jolanta Mrowicka - sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

1. Paulina Pajor - przew.

2. Justyna Jakubowska - członek

 3. Marcin Dorsz - członek 

 

Członkowie:

1. Agnieszka Potalska

2. Anna Sądej