Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarząd:

1. Marzena Szczepańska - przew.

2. Jerzy Żołnowski - z-ca przew.

3. Marcin Żurawski - z-ca przew.

4. Katarzyna Wyze - sekretarz

5. Jolanta Mrowicka - skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

1. Ewelin Bukowska - przew.

2. Wioleta Olszewska - członek

 

Członkowie:

1. Monika Kopaczewska

2. Anna Dąbrowska