Przedszkole w Chalinie

Skład Rady Rodziców

Przedszkola w Chalinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Zarząd:

1. Mariola Wachnicka- przew.

2. Agnieszka Gruszczyńska - z-ca przew.

3. Weronika Krzeszewska - skarbnik