Projekt edukacyjny „Projekt z ZUS”.

Szanowni Państwo,

za Państwa pośrednictwem chciałabym zachęcić nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym „Projekt z ZUS”.
„Projekt z ZUS” skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych.
Celem Projektu jest uświadomienie młodym ludziom jaką rolę w życiu każdego człowieka pełnią ubezpieczenia społeczne. W trakcie realizacji Projektu uczniowie poznają podstawy obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców a także na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone.
Realizacja „Projektu z ZUS” rozpoczyna się od 1 godziny lekcyjnej, na której uczniowie poznają zakres tematyczny projektu. Uczniowie biorący udział w zajęciach mogą przystąpić do Konkursu na najlepszą pracę wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia są ważne.
Formy wykonania pracy:
- film do 5 min ( w formacie avi, mp4),
- plakat w formacie A2, karton (min. 150 g/m²),
- komiks zawierający min. 5 scenek.
Zgodnie z założeniem Projektu, Komisja szkolna wybiera najlepsze prace i przesyła je do właściwego Oddziału ZUS tj. Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.
Oprócz oryginałów prac Komisja szkolna, zgodnie z Regulaminem Konkursu przesyła również:
- kartę oceny pracy ( załącznika 5a-5c do Regulaminu),
- metryczkę ( załącznik 9 do Regulaminu).
- zgodę na publikację prac wykonanych ( załącznik 13 do Regulaminu).
Prace powinny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację autorów i szkoły.

Ze strony ZUS, Oddział zapewnia materiały dydaktyczne.


Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Projekcie z ZUS” w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o nadesłanie zgłoszenia – druk w załączeniu.
Zgłoszenie można przekazywać na adres marta.foltyn-wisniewska@zus.pl<mailto:marta.foltyn-wisniewska@zus.pl>

Na podstawie zgłoszenia przekażemy Państwu niezbędne materiały. W miarę możliwości, pracownik ZUS może przeprowadzić zajęcia w szkole.

W przypadku przystąpienia uczniów do Konkursu prace uczniów należy przekazać do 20 kwietnia 2020 r., na adres ZUS Oddział w Toruniu, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Marta Foltyn-Wiśniewska, 56 610 94 69 lub elektronicznie pod adresem: marta.foltyn-wisniewska@zus.pl<mailto:marta.foltyn-wisniewska@zus.pl>

Marta Foltyn-Wiśniewska
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacj