Podziękowanie

 

 

PODZIĘKOWANIA  DLA  RADY  RODZICÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej

im. Polskich Noblistów  w Chalinie

 serdecznie dziękują

 Radzie Rodziców działającej w roku szkolnym 2018/2019

za zaangażowanie, trud  i owocną pracę na rzecz szkoły.

 

Dziękujemy