Podsumowanie międzyszkolnego konkursu "Wolni od uzależnień"

Dobiegł końca międzyszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Wolni od uzależnień”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Chalinie. Celem głównym konkursu było  popularyzowanie wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień oraz  promowanie zdrowego stylu życia i trzeźwości poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych. W konkursie „Wolni od uzależnień” skierowanym do uczniów klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych wzięło udział 86 uczniów ze szkół z terenu gmin  Dobrzyń nad Wisłą, Tłuchowo i Brudzeń Duży. Prace plastyczne formatu A3 nadesłano ze:

Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym

Szkoły Podstawowej w Dyblinie 

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą 

 

Komisja konkursowa  w składzie: 

1.    Grażyna Witkowska - przewodnicząca komisji

2.     Krystyna Bukowska – Trzeciak - członek komisji

3.     Justyna Szcześniewska - członek komisji

4.     Jan Robert Brzeziński – członek komisji

 

Ogłosiła następujące wyniki konkursu w kategorii klas IV-VII:

I miejsce –Roksana Rydlewska – SP Dobrzyń nad Wisłą

II miejsce -  Julia Wiśniewska -  SP Tłuchowo

III miejsce –Oliwia Rydlewska - SP Dobrzyń nad Wisłą

 

Wyróżnienia:   

1. Oliwia Malinowska – SP Dyblin

2. Sandra Żurawska – SP Chalin

3. Piotr Szcześniewski – SP Chalin

4. Kacper Okoński – SP Dyblin

5. Wiktoria Pawłowska – SP Dyblin

6. Alicja Wiśniewska – SP Tłuchowo

7. Patrycja Lewandowska – SP Mysłakówko

 

W kategorii klas gimnazjalnych wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Paulina Krajewska –Brudzeń Duży

II miejsce -  Wiktoria Sztarbowska -  Dobrzyń nad Wisłą

III miejsce –Julia Filińska - Brudzeń Duży

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 maja 2018r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie.

 

Organizatorzy: Maria Bukowska, Agnieszka Witkowska