Ogłoszenie konkursowe

 

 

 

 

W związku z obchodami Dnia Patrona

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w Międzyszkolnych Konkursach:

 

1.  Recytatorskim dla klas IV -VIII oraz klas gimnazjalnych

Poezja Wisławy Szymborskiej

2.  Recytatorskim dla klas II -III szkoły podstawowej

Ojczyzna w poezji Wisławy Szymborskiej

 

 

Termin i miejsce konkursu: 19.10.2018r. o godzinie 10.00
w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie.

Konkurs odbędzie się pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Wszystkim uczestnikom organizatorzy życzą sukcesów i głębokich przeżyć związanych  z odkrywaniem piękna poezji polskiej noblistki.