Nauczyciele

 Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

w roku szkolnym 2019/2020

I. Pracownicy pedagogiczni

 

 Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Pełniona funkcja

1.

Marzena Marczewska-Brzeska

matematyka, geografia, zajęcia techniczne, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

dyr. szkoły

2.

 

Jan Robert Brzeziński

 

język angielski, biologia, rewalidacja, terapia pedagogiczna

z-ca dyrektora szkoły

3.

Katarzyna Barska

język polski, język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, rewalidacja

wych. oddziału przedszkolnego

4.

 Maria Bukowska

 Matematyka, przyroda, logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, egzaminator OKE

wych. kl VIa

opiekun koła  matematycznego zaj. dyd-wyr., logopeda

5.

Krystyna Bukowska-Trzeciak

religia, rewalidacja, przyroda, terapia

wych. kl VIIIb, opiekun koła religijnego, zaj. dyd-wyr.

6.

Weronika Krzeszewska

edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, rewalidacja, terapia pedagogiczna, wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem, resocjalizacja i socjoterapia

Nauczyciel wspomagający w kl. III

7.

Aleksandra Kamińska

j. angielski, rewalidacja, j. polski, bibliotekoznastwo

 

8

 Sylwia Grabka

pedagogika przedszkolna z terapią dziecka, bibliotekoznawstwo, przyroda, język polski, język angielski

bibliotekarka, opiekun koła
bibliotecznego

9.

Janusz Jabłoński

informatyka, w-f, edukacja dla bezpieczeństwa, rewalidacja


wych. kl IV, UKS

opiekun pracowni informatycznej

10.

Judyta Jakubowska

j. angielski, chemia

opiekun koła

chemicznego, koło języka angielskiego

11.

Izabela Lewandowska

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl III, opiekun koła informatycznego, zaj. dyd-wyr.

12.

Waldemar Majewski

Język niemiecki, geografia, plastyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl VIIIa

opiekun koła języków obcych

13.

Jolanta Ochej

Język polski, logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

wych. kl.  VIIb

zaj. dyd-wyr., logopeda

14.

Maria Ryczkowska

matematyka, fizyka, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

wych. kl VIb, opiekun koła matematyczno-fizycznego, zaj. dyd-wych.

15.

Maksymilian  Rzekoński

muzyka, muzykoterapia, resocjalizacja

opiekun zespołu wokalno-muzycznego 

16.

Justyna Sadowska

edukacja wczesnoszkolna, wdż, wos, pedagogika, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe

     pedagog szkolny, wychowawca świetlicy,              opiekun strony    www.spchalin.pl

17.

Monika Specjalska

w–f, terapia pedagogiczna, technika

wychowawca świetlicy, opiekun sks

18.

Ewa Szymańska

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl. I, opiekun koła warsztaty artystyczne

19.

Hanna Waszkiewicz

plastyka, zajęcia techniczne, rewalidacja, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspargera

nauczyciel wspomagający w klasie I, opiekun koła sztuka dekoracji

20..

Agnieszka Witkowska

j. polski, terapia pedagogiczna, rewalidacja, historia, plastyka,  egzaminator OKE

ych. kl.  VIIa opiekun Samorządu Uczniowskiego, koła literackiego, zaj. dyd-wyr.

21.

Justyna Szcześniewska

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nauczyciel przedszkola

22.

Dorota Maciakiewicz

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, j. angielski - wczesne nauczanie, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Nauczyciel przedszkola

23.

Agnieszka Zych

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, angielski - wczesne nauczanie, pedagogika specjalna

Nauczyciel przedszkola

24.

Grażyna Witkowska

edukacja wczesnoszkolna, historia i wos, j. polski, rewalidacja

wych. kl.  V,

koł zaj. dyd-wych.

25.

Joanna Kicińska-Majewska

psychologia, plastyka, rewalidacja, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspargera

psycholog szkolny

26.

Halina Przybytek

przyroda, biologia, chemia

 koło biologiczne

27.

Agnieszka Żołnowska

edukacja wczesnoszkolna, j. angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym, w-f, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl. II, opiekun koła sportowego klas I-III, zaj. dyd-wyr.