Nauczyciele

 Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie

w roku szkolnym 2017/2018

I. Pracownicy pedagogiczni

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Pełniona funkcja

1.

Marzena Marczewska-Brzeska

matematyka, geografia, zajęcia techniczne, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

dyr. szkoły

2.

Kazimierz Żołnowski

historia, wos, wdż, rewalidacja, religia

z-ca dyrektora szkoły

3.

Katarzyna Barska

język polski, język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, rewalidacja

wych. oddziału przedszkolnego

zaj. dyd-wyr.

4.

Jan Robert Brzeziński

język angielski, biologia, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl IIIa gim opiekun języków obcych zaj. dyd-wyr.

5.

Maria Bukowska

Matematyka, przyroda, logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl IVa

opiekun koła  matematycznego zaj. dyd-wyr.

6.

Krystyna Bukowska-Trzeciak

religia, rewalidacja, przyroda, terapia

wych. kl VIb

opiekun koła religijnego, zaj. dyd-wyr.

7.

Małgorzata Danielewicz

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna

Nauczyciel wspomagający w kl I

8.

Piotr Gajewski

wychowanie fizyczne, rewalidacja, informatyka

wych. kl IIa gim Szkolne Koło Sportowe

9.

Grabka Aleksandra

j. angielski, rewalidacja, j. polski

zaj. dyd-wyr.

10.

Sylwia Grabka

bibliotekoznawstwo, przyroda, język polski, język angielski

bibliotekarka, opiekun koła bibliotecznego

11.

Janusz Jabłoński

informatyka, w-f, edukacja dla bezpieczeństwa, rewalidacja

wych. kl VII, UKS

opiekun pracowni informatycznej

12.

Joanna Kranc

j. angielski, chemia, biologia, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl VIa

opiekun koła

chemicznego

zaj. dyd-wyr.

13.

Izabela Lewandowska

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl I,

opiekun koła informatycznego

zaj. dyd-wyr.

14.

Waldemar Majewski

Język niemiecki, geografia, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl IIb gim

opiekun języków obcych

15.

Ks Zbigniew Milczarek

religia

 

16.

Jolanta Ochej

Język polski, logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna

zaj. dyd-wyr.

17.

Maria Ryczkowska

matematyka, fizyka, informatyka, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl IVb,

opiekun koła matematyczno-fizycznego

zaj. dyd-wych.

18.

Maksymilian  Rzekoński

muzyka, muzykoterapia

opiekun zespołu wokalno-muzycznego

19.

Justyna Sadowska

edukacja wczesnoszkolna, wdż, wos

pedagogika, terapia pedagogiczna 

     pedagog szkolny,                opiekun strony    www.spchalin.pl

20.

Monika Specjalska

w – f, rewalidacja

opiekun sks

21.

 
 
Ewa Szymańska

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,

wych. kl II opiekun koła warsztaty artystyczne

22.

Hanna Waszkiewicz

plastyka, zajęcia techniczne, rewalidacja

wych. kl IIIb gimopiekun koła sztuka dekoracji

23.

Agnieszka Witkowska

j. polski, terapia pedagogiczna rewalidacja, historia,

wych. kl.  V

opiekun Samorządu Uczniowskiego, koła literackiego, zaj. dyd-wyr.

24.

Grażyna Witkowska

edukacja wczesnoszkolna,

historia i wos, j. polski, rewalidacja

zaj. dyd-wych.

25.

Agnieszka Żołnowska

edukacja wczesnoszkolna,

j. angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym, w-f, rewalidacja, terapia pedagogiczna

wych. kl III

opiekun koła sportowego klas I-III

zaj. dyd-wyr.