Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

     Dzieci z grupy Maluchów roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyły w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celami projektu było m. in. rozwijanie i promowanie czytelnictwa, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wyrabianie u dzieci właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,  przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

W trakcie trwania roku szkolnego zrealizowaliśmy następujące moduły:

·       „Mały Miś – Czytające Przedszkolaki”

·       „Misiowy wolontariat”

·       „Dzień Pluszowego Misia”

·       „Mały Miś i prawa dziecka”

·       „Bezpieczni z Małym Misiem”

·       „Zmisiowany Dzień Matematyki”

·       „Mali przedsiębiorcy”

W wyniku zrealizowania wymaganych modułów projektu nasze Przedszkole uzyskało Certyfikat WZOROWEJ PLACÓWKI.