Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

      Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia 
w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

   10 grudnia obchodzimy 65 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w której zawarty został zbiór praw człowieka i zasady ich stosowania.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.

Wszystkie prawa człowieka zawarte w Deklaracji dotyczą każdego bez wyjątku. Niezależnie od miejsca zamieszkania, dobrobytu, wyznania czy poglądów politycznych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wciąż pozostaje najważniejszym dokumentem na świecie. Jest pierwszym powszechnym dokumentem dotyczącym niezbywalnych praw człowieka i wyznaczającym normy dla wszystkich ludzi i narodów. Zgodnie 
z Deklaracją każdy człowiek ma prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, a także prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania. W tym celu zaproszono do naszej szkoły przedstawicieli Policji z Komendy Powiatowej w Lipnie oraz Policjantów z Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą, aby przypomnieli dzieciom i młodzieży jak prawa człowieka – dziecka ma każdy od urodzenia.