KSIĄŻKA (dla) PRZEDSZKOLAKA

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z „Zerówki” realizowały projekt czytelniczy zatytułowany „Książka (dla) Przedszkolaka”, którego organizatorem jest miesięcznik Bliżej przedszkola. Główne cele powyższego projektu to przede wszystkim rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą oraz promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci. Przygodę z książką przedszkolaki z najstarszej grupy zaczęły od odwiedzenia biblioteki szkolnej i rozmowy z panią bibliotekarką na temat jej pracy. Następnie dzieci wraz z wychowawczynią zorganizowały w swojej sali Przedszkolny Kącik Wymiany Książek, który wyposażony został ciekawymi książkami przyniesionymi z domu przedszkolaków. Raz w tygodniu dzieci wymieniały się między sobą książeczkami, które zabierały do swoich domów i tam je oglądały oraz czytały. W kolejne działania, które podjęliśmy realizując projekt, zaangażowaliśmy rodziców naszych przedszkolaków - zorganizowaliśmy cotygodniowe Spotkania Czytelnicze, podczas których gościliśmy rodziców naszych przedszkolaków i słuchaliśmy czytanych przez nich bajeczek oraz przeprowadziliśmy konkurs literacko-plastyczny „Moja własna bajka”.

Za podjęte działania, które niewątpliwie dla dzieci były ciekawą przygodą z książką w roli głównej, otrzymaliśmy Czytelniczy Certyfikat.