Kontakt

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Chalin 36

87-606 Chalin

tel./fax  54 2531945

e-mail: spchalin@op.pl

 

 

Wszelkie uwagi, pytania i spostrzeżenia nt. pracy szkoły można kierować do nauczycieli, dyrektora szkoły w kancelarii szkoły oraz pocztą elektroniczną email: spchalin@op.pl