Kolejna "wyprawa" na warsztaty - Górzno 27 i 28 listopada 2017 r.

        Kolejna grupa uczniów naszej szkoły, klasy: IVa, IVb i V ze swoimi wychowawczyniami, wybrała się na dwudniowe warsztatach do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie. Dla niektórych dzieci była to pierwsza wycieczka z noclegiem poza domem, ale nikt nie miał czasu tęsknić, bo program zajęć był napięty:  wycieczka do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój ścieżką wiodącą dookoła Jeziora Górzno oraz warsztaty przygotowane przez przewodników Ośrodka Wilga.        Uczestnicy warsztatów uczyli się w terenie np. rozpoznawać drzewa iglaste. Zobaczyli rodzaje budek lęgowych dla ptakami żyjącymi na terenie rezerwatu. Mogli dotknąć ślady po żywicowaniu. Podczas zajęć w ośrodku obejrzeliśmy bardzo ciekawy film o sowach. Na warsztatach rozmawialiśmy o rodzajach, przyczynach i skutkach powodzi. Uczestnicy dowiedzieli się jak ograniczać skutki powodzi, jak zabezpieczać dom i swój dobytek. Dzieci poznały jaką rolę pełnią zbiorniki retencyjne oraz wały przeciwpowodziowe. Pani przewodnik zauważyła, że nasze dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i aktywnością podczas zajęć oraz chętnie wykonywały zadania przygotowane przez prowadzącego.